maandag 26 maart 2012

Eurocommissaris Neelie Kroes verbonden met wereldreis Aletta Jacobs #e-skills #IAW

Sinds mijn deelname aan het NGO-Forum in Huairou tijdens de vierde VN-Wereldvrouwenconferentie ´95 maken elektronische communicatie op de digitale snelweg en ontwikkeling van digitale samenwerkingsverbanden van verschillende organisaties een ontzettend belangrijk deel van mijn leven uit. Zo was ik projectleider van de landelijke Vrouwen Internet Politiek VIP-site (1996-2000) en directeur van het kennisnetwerk Netwerken Sociale Initiatieven, NSI Zuid-Holland (2004-2009).

Gebruik maken van je opleiding, je onafhankelijkheid, je flexibiliteit.
Twee jaar geleden las ik de toespraak ´Vrouwen vinden hun weg...´van Eurocommissaris Neelie Kroes bij de uitreiking van de Aletta Jacobs-prijs aan haar op 8 maart. Zij gebruikt de prijs net als Aletta Jacobs voor ´haar strijd voor een betere, humanere wereld´. Voor haar staat de vraag of vrouwenrechten mensenrechten zijn niet meer ter discussie. De toespraak bevat indrukwekkende ambities die EUcommissaris Neelie Kroes verbindt met pionier Aletta Jacobs als pleitbezorgster voor de belangen en het kiesrecht van vrouwen. Voor Neelie Kroes zijn drie factoren bepalend om vrouwen een kans van slagen in het leven te geven: Onderwijs, onafhankelijkheid en flexibiliteit. ´´Geen betere garantie in het leven dan kennis ... Gebruik je opleiding om anderen te helpen.`` ´t Is een instrument voor mentale en financiële onafhankelijkheid. ``Gelijk zijn betekent dat die schat aan verschillen en talenten helemaal tot zijn recht mag komen. ... Mijn strijd was gericht op de vrijheid zelf mijn keuzes te maken.`` En ´´je moet flexibel genoeg zijn om je aan te passen aan de kansen die je krijgt.`` 6 van de 8 miljoen banen die er de afgelopen 10 jaar in Europa zijn bijgekomen, zijn ingevuld door vrouwen. 

Reizen verruimt de geest
In 1911 en 1912 reisde Aletta Jacobs 15 maanden door Afrika en Azië in het gezelschap van de Amerikaanse voorvechtster op het gebied van vrouwenrechten, Carrie Chapman Catt. Ze wilden ook buiten Europa de strijd om het vrouwenkiesrecht stimuleren. Neelie Kroes haar tips voor reizen die de geest verruimen zijn: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC-kwartet). Haar oproep: Kies voor de uitdaging! Geloof in jezelf! ´´Met toegang tot de technologie en e-skills om op dit gebied leiders te worden in plaats van volgelingen.`` Maak een verschil waar je kan! ``Aletta Jacobs heeft zich eigen normen gesteld waarvoor ze heeft gevochten. ... Samen zijn we sterker als wij onze talenten bundelen en samenwerken.´´ EUcommissaris en vice-president Neelie Kroes gelooft in zichzelf en is zelf een rolmodel voor een leven lang leren!

Emancipatie van vrouwen door gebruik mobiele technologie
1. Door de toespraak van Neelie Kroes vond ik nieuwe wegen: reizen in de voetsporen van Aletta Jacobs en activiteiten verbinden met de Digitale Agenda. Ik formuleerde als ambitie voor kennis delen en netwerk verbreden: gelijke participatie en kansen M/V in de digitale samenleving (toegang tot de technologie, mobiele telefoon en e-skills). Mijn interesse is vooral het zesde speerpunt van de Digitale Agenda = Enhancing e-skills

2. Op weg naar een vijfde VN-Wereldvrouwenconferentie in 2015 wil ik graag de kennis en ervaring van ´oude´ rolmodellen in het strijden voor vrouwenrechten - politieke participatie - verbinden met die van ´jonge´ rolmodellen - e-skills. Sociale innovatie van politieke vrouwenrechten door de inzet van e-skills. Leren van elkaar door kennis en ervaring online en offline te delen en hergebruiken.

3. Mijn blog over Biografie Neelie Kroes verbonden met Stratego, the next level en de derde leeftijd. Mijn leeservaring van de biografie verbind ik met haar functies als student in Rotterdam, Tweede Kamerlid en Staatssecretaris in Den Haag, en als Eurocommissaris in Brussel.