#digi2025 Politieke keuzes voor de digitale samenleving PvdA 26.09.2012 #020

In het kader van het PvdA Verkiezingsprogramma 2014-2018 voor de gemeenteraad gaan we - dromers, denkers en doeners - op 26 september 2012 in gesprek met een aantal internet en ICT experts op het terrein van Economie, Dienstverlening, Open data en Democratie. Amsterdam heeft de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX), een wereldwijd internet-knooppunt van 500 verbonden netwerken. Hoe plukken we de vruchten van deze en andere vormen van publiek-private samenwerking in de netwerk samenleving? En hoe zorgen we dat we bijna niemand aan de zijlijn laten staan als digibeet?

Ons leven speelt zich meer en meer online af. In 2010 hebben bijna 90% van de Amsterdammers tot 65 jaar thuis toegang tot internet. (Bron O+S/ABM). Blijven 65plussers en werkende 40plussers en werkzoekende mensen achter omdat ze te weinig digitale vaardigheden hebben? Uit de digitale meningspeiling van de PvdA Amsterdam in januari 2012 blijkt dat jongeren vinden dat de mogelijkheden van digitale communicatie met sociale media en apps meer moeten worden gebruikt. Het PvdA verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer is inclusief uitgangspunten en wat we gaan doen voor de digitale samenleving op 30 juni 2012 vastgesteld. De PvdA blijkt van alle partijen het 'meest begaan met webkwesties' aldus een blog en infografic van Xaviera Ringeling.  

Tijdens het politiek cafĂ© op 26 september staan politieke keuzes voor de digitale samenleving over vier thema's in 2025 centraal. Vier experts houden een inleiding en aanwezigen en een jonge journalist reageren.

·       Economie  AIM Amsterdam Innovatie Motor versterkt de concurrentiepostie van de Metropoolregio Amsterdam met 2.500 extra banen in de peridode 2007-2011. Op dit moment werken er zo'n 100.000+ mensen in de ICT en telecommunicatie sector. De publiek-private samenwerking van de AIM biedt kansen voor creatieve apps en ICT toepassingen die duurzaamheid bevorderen. De belangrijkste voorwaarde om deze groei te realiseren is veilige datacenters en behoud van de uitstekende infrastructuur.
Door Ger Baron; Clustermanager ICT bij de Amsterdamse Innovatie Motor (AIM). 
.  Dienstverlening  Bedrijven en instellingen bieden steeds meer informatie en dienstverlening digitaal aan. De gekoppelde registratie bestanden maken het mogelijk om een verhuizing maar een keer digitaal door te geven. Mede onder de invloed van bezuinigingen wordt het digitale loket en daarmee e-dienstverlening steeds dominanter.
Door Bas Hoondert; Secretaris van Internet Society NL die werkt aan een toegankelijk internet voor iedereen.
.     'Internet der dingen' oftewel ICT toepassingen kunnen veel breder ingezet worden. Zo is het mogelijk dat vuilnisbakken zelf doorgeven dat ze vol zijn of dat lantaarnpalen zelf melden dat ze stuk zijn. Open data oftewel publieke gegevens (informatie en documenten) moet de gemeente op het web beschikbaar stellen, tenzij dit een gevaar oplevert. Het beveiligen kost vaak meer dan het toegankelijk maken van de gegevens. Bedrijven (MKB en ontwikkelaars) kunnen hier hun voordeel mee doen.
Door Arco VerburgWoordvoerder ICT in de PvdA gemeenteraadsfractie van Amsterdam 
.  Democratie  Wat zijn kansen door de groeiende digitale (mobiele) communicatie en de netwerk samenleving voor waarden als democratie en gelijkheid? Burgers kunnen 'meer vertrouwen' krijgen in de overheid door vrije toegang tot open data. Welke nieuwe vorm voor participatie van burgers en besluitvorming is er? 'Het liquid feedback systeem' dat gebruikt wordt door de Piratenpartei in Berlijn waarbij tot 1000 personen besluiten kunnen nemen. 
Door Mieke van Heesewijk; Mede-oprichter St. Netwerk Democratie http://netdem.nl/ die met behulp van technologie werkt aan een veerkrachtige democratie.

De jonge journalist Jan Willem Stenvers sloot de avond af met een heldere conclusie. 'Het internet kan bijdragen aan een open en democratische samenleving, maar dit komt absoluut niet vanzelf tot stand. Hier moet de overheid ingrijpen. De e-overheid is geen doel, maar een middel. Een middel om mensen die het idee hebben niet gehoord te worden, te betrekken.'

Aanwezigen reageerden door een aantal bedreigingen voor de genoemde kansen en verschillende aanbevelingen te formuleren: wat kunnen we gaan doen in de politiek. Deze zijn hier te lezen. 

Deze bijeenkomst vloeide voort uit een aangenomen amendement ´Benut kansen online of mobiele communicatie technologie´ voor de publieke sector in januari 2012. Het amendement is ingediend door de organisatoren: PvdA afdeling Amsterdam Oost (Arina Angerman), Centrum (Barend Wind) en Noord (Chris Laarman). 
Via anothertweetonthewall.com zijn tweets met #digi2025 te lezen van organisator, experts, aanwezigen en online deelnemers. 

Reacties