zondag 30 december 2012

Column ´Persoonlijke preventie als leefstijl´


Het inspirerende boek over persoonlijke preventie kreeg ik medio augustus 2012 cadeau van Anja van der Aa in ruil voor deze column op www.preventweb.nl 

De grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september, de VVD, steeg toen in de peilingen al. De andere winnaar, de PvdA, lag daarbij nog ver achter. Nu ik het soepel geschreven boek gelezen heb, lijkt het me boeiend te bekijken hoe ´publiek-privaat samenwerken aan gezondheid en zelf kiezen voor leefstijl´ tot uiting komt in het regeerakkoord ´´Bruggen slaan´´.

Persoonlijke preventie in regeerakkoord VVD-PvdA
Volgens dit akkoord vroeg de kiezer om samenwerking! De politiek-bestuurlijke ambitie van het hoofdstuk ‘Zorg dichtbij’ lijkt veelbelovend. ’’Succes boeken we alleen door samen te werken. Dat begint bij preventie en een gezonde levensstijl. Natuurlijk zijn mensen hiervoor in de eerste plaats zelf verantwoordelijk, maar wij willen dit ondersteunen.’’ (p. 20) “Voldoende en veilig sporten houdt jonge en oude mensen fitter en gezonder. We willen dat meer mensen kunnen sporten en bewegen in hun eigen omgeving.” (p. 25)

Echter, hoe gaat de regering Rutte-Asscher preventie en een gezonde levensstijl, en voldoende bewegen praktisch ondersteunen? Nu zijn het alleen veelbelovende woorden en is geen sprake van innovatieve daden zoals publiek-privaat samenwerken! Hoe wordt de kennis voor motiverende gespreksvoering vergroot van mensen die als begeleider betrokken zijn bij preventie en leefstijlverandering?

Brengt 2013 politiek voortschrijdend inzicht over dit innovatieve thema persoonlijke preventie?

Persoonlijke preventie als leefstijl
In het boek spreekt mij vooral aan individuele behoeften als vertrekpunt van persoonlijke preventie. Evenals mensen door sociale marketing technieken verleiden om aan een preventie activiteit mee te doen. Bij preventie verschuift de aandacht naar de mens (mij) als burger die zo lang mogelijk gezond wil blijven!
Mijn goede voornemen voor 2013 is het verminderen van mijn eigen risicofactor overgewicht door elke dag anders te gaan eten en nog meer te gaan bewegen. Hoewel mijn gewicht al vijf jaar min of meer stabiel is, is het verminderen van het aantal kilo´s met 7% nog niet gelukt! Het lezen over persoonlijke preventie vergroot mijn kennis en geeft mij als gemotiveerde burger een ´boost´ om zelf meer te doen (zelfmanagement). Het verleidt mij op eigen kracht naar goed gedrag! 

Ik ga me bij persoonlijke preventie op afstand laten begeleiden met online media: een community en app van VirtuaGym.

Tot welke kennis en welke actie zet het lezen van dit belangrijke boek Persoonlijke preventie verbindt en ontzorgt u politiek en persoonlijk aan?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten