Europese Vrouwenbelangen M/V 50/50 - Stem op een vrouw! #EP1989, #EP1994 en #EP2014

Het doel van de Aktie M/V 50/50 van Vrouwenbelangen in 1994: 1 op de 3 = 35% van de Europarlementariërs is vrouw, is in 2009 bereikt! De Vereniging voor Vrouwenbelangen werkte in 1993 samen met de Europese Vrouwen Lobby en het EG-netwerk 'Vrouwen en de besluitvorming'.  

Europese Vrouwenbelangen uit 1989
Aanleiding voor het nummer 'Europese Vrouwenbelangen' uit 1989 zijn de verkiezingen op 15 juni voor het Europese Parlement. Het belang van de Europese Gemeenschap blijkt duidelijk uit de EG-richtlijnen gelijke behandeling. Het percentage vrouwen in het Europese Parlement was door de verkiezingen in 1984 17% en bleef daarmee sinds de eerste verkiezingen voor het EP in 1979 steeds onder de 20%! 

Behartiging van vrouwenbelangen in het Europese Parlement vindt vooral plaats vanuit de Commissie Rechten van de Vrouw. Een drietal Nederlandse leden van die commissie, Hedy d' Ancona (PvdA), Hanja Maij-Weggen (CDA) en Jessica Larive (VVD) beantwoordden een aantal vragen. 


Enkele - ook nu nog - actuele en boeiende quotes
Hedy d' Ancona "De Gelijke Behandelings richtlijnen voor vrouwen... fungeerden en fungeren vaak als stok achter de deur en ze bieden vrouwen de mogelijkheid om zich op die wetgeving te beroepen. Maar dat dit laatste helaas nogal vaak nodig is, komt omdat op nationaal niveau de politieke wil voor de daadwerkelijke uitvoering van die Europese richtlijnen nogal eens ontbreekt." 
Hanja Maij-Weggen "De praktijk wijst uit dat er vrijwel altijd opwaarts wordt geharmoniseerd dat wil zeggen dat EG-lidstaten die een minder goede wet- en regelgeving kennen zich aanpassen aan een betere en gunstiger wetgeving op Europees niveau. Het is bekend dat ons land nog altijd een achterstand heeft op het gebied van de positie van de vrouw (onderwijs, arbeidsparticipatie ..."
Jessica Larive "Mijn ideaal is te komen tot geïntegreerd Europees beleid: alle maatregelen automatisch toetsen op de gevolgen voor vrouwen. Maar zover zijn we nog lang niet. ... Samenwerken in vrouwennetwerken als 'Vrouwenbelangen' en zorgen dat je geluid en je artikelen ook elders worden gehoord en gelezen."

Zowel Hedy d' Ancona als Hanja Maij-Weggen zijn oud-ministers!

Vrouwelijke politici hebben uw stem net als in 1989 en 1994 hard nodig! 

Noot
- Europese Vrouwenbelangen mei/juni 1989 is financieel mede mogelijk gemaakt door de Commissie van de Europese Gemeenschappen, Bureau in Nederland.
In 1989 is Arina Angerman Eindredacteur en in 1994 is zij Coördinator Aktie M/V 50/50 van Vrouwenbelangen.

Reacties