Minder belastingparadijs NL door minder belastingontwijking in de EUEen rechtvaardiger belastingstelsel in NL en de EU is een maatschappelijk thema waaraan ik sinds 2012 werk vanuit mijn politieke politieke partij in Amsterdam door samen met andere afdelingen een motie of amendement in te dienen op het landelijke PvdA Congres. (noot 1) Mijn eigen bijdrage is een Column 'Van Belastingparadijs naar Burgerparticipatiefonds in Amsterdam' uit maart 2013. (noot 2) En vervolgens regelmatig berichten plaatsen of delen op Twitter en Facebook over belastingontwijking en wat te doen. (noot 3)

Het belastingparadijs NL
Het in de vakantie gelezen boek is de geactualiseerde editie van Het belastingparadijs uit 2013. Ik kocht het bij Boekhandel Van Pampus op de KNSM-laan in Amsterdam. Het boek is door (voormalige) Quote journalisten Martin van Geest, Joost van Kleef en Henk Willem Smits en huidige D66 stemmers (p. 243) soepel geschreven en leest erg gemakkelijk. Spannend vind ik de hoofdstukken over de historische ontwikkeling van fiscaal vriendelijk onderhandelen in belastingparadijs NL en de rol van de VOC (p. 242), Duitsland en de Antillen daarin. En natuurlijk het hoofdstuk "Hollands Hollywood'' over Rolling Stones, U2 en dj's, en in "Naheffing" over ABBA, David Bowie (p. 262) en het bericht over De Nederlandsche Bank op @Quotenet 'DNB: acht op de tien (onderzochte) trustkantoren zijn (nog steeds) boevennesten' (p. 263).

RT door @ArinaNoel     Robert Went @went1955
 · Jul 25

Money money money.... "ABBA routes royalties through Dutch tax system, says new book" — Dutchnews —  

Om hoeveel Euro's en mensen gaat 't?
Hoeveel geld stroomt er volgens Het belastingparadijs fiscaal vriendelijk door Nederland? ''80 van de 100 grootste bedrijven ter wereld fiscaliseren in onze kleine polder (p. 98)''. Op het terrein van elektronica zijn dat Samsung, Apple en Toshiba en in de telecom Telefónica en Vodafone. Het gaat om zo'n 6.200 'dossiers' - ''buitenlandse bedrijven die in Nederland een fiscaalvriendelijke belastingconstructie hebben opgetuigd (p. 101)''. Zij sluisden in 2010 5.100 miljard euro aan dividenden, rente en royalty's door NL: een erg groot fiscaal doorvoerland! Dit is ''een bedrag ter grootte van tien procent van de wereldeconomie'' (p. 223) 
Door een aangenomen motie van de Tweede Kamerleden Bruno Braakhuis (GroenLinks) en Ed Groot (PvdA) wordt in 2012 bekend dat in 2009 de belastingopbrengsten van 'buitenlandse' vennootschappen bijna een half miljard is = 0,0095% heffing van 5.100 miljard (p. 111/2). Negen op de tien van deze 'buitenlandse' bedrijven hebben in NL niemand op de loonlijst staan. (p. 102). Er werken zo'n 3.700 mensen - 0,04% van de beroepsbevolking - voor deze bedrijven zoals trustkantoren, notarissen, advocaten, belastingadviseurs, accountants en andere dienstverlenende professionals in hotels, restaurants en taxi's. Deze 'buitenlandse' bedrijven profiteren van allerlei voorzieningen zoals onderwijs, veiligheid en recht waar het midden- en kleinbedrijf en burgers heel veel meer belasting voor betalen. Hoe gaat maatschappelijk verantwoord ondernemen en het nieuwe belastingplan zorgen voor minder belastingontwijking en voor eerlijke belasting?

Europese Unie biedt kansen!
Ook vele bedrijven uit EU-landen als Portugal, Griekenland en Spanje maken gebruik van belastingontwijking via Nederland. Terwijl Nederland garant staat voor vele miljarden euro´s (17,7) in verband met de reddingspakketten en noodsteun (p. 232/3). En Nederlandse multinationals als Unilever, Philips en DSM met hun kapitaal fiscaal naar België vluchten (p. 241). 
Wat kan de EU aan belastingontwijking gaan doen oftewel aan 'fair tax share'? Verplichting tot country-by-country reporting zoals in de VS (p. 240) en/of één 'Europa-breed' vennootschapsbelastingstelsel - common consolidated corporate tax base (CCTB) (p. 237).

En inspirerend voorstel dat ik las in de Volkskrant op 17 september 2014 over OESO rapport als voorstel voor G20 om een einde te maken aan 'treaty-shopping': ''het oneigenlijk gebruik maken van belastingverdragen die landen met elkaar sluiten''. op 7 mei 2014 Band als luid protest bij brievenbusfirma Samen met plan tegen belastingontwijking in bus gedaan
Embedded image permalink


Gedeelde tweet van PvdA lijsttrekker Paul Tang tijdens de campagne voor de EP verkiezingen. Op de Herengracht in Amsterdam bij de brievenbusfirma van Rolling Stones en U2.


Noten
1. Overgenomen amendement (37) voor PvdA Verkiezingsprogramma Europees Parlement in februari 2014 ‘’We gaan voor een intensivering van de bestrijding van misbruik van de BTW en benaderen initiatieven daarvoor positief. De BTW is een belangrijke inkomensbron voor de EU en verdient bij uitstek een halsstarrige verdediging tegen ontwijking, uitholling en misbruik.” 
2. Column 'Van Belastingparadijs naar Burgerparticipatiefonds in Amsterdam' uit maart 2013. 
3. RT van campagne aanpak belastingontwijking in de UK 
" Tired of big companies getting away with ? Ask your local council to take action "
  

Reacties