dinsdag 14 juni 2011

'Een insluipster' in de SER, Hilda Verwey-Jonker

Hoofdstuk 12 ''Achter de gesloten deuren van de SER'' van Drift & Koers door Margit van der Steen beschrijft het 'geheim' van Dagelijks Bestuurder Hilda Verwey-Jonker 1958-1972 (p. 336-377). Zij was 15 jaar kroonlid van het belangrijkste adviesorgaan van de overheid, de Sociaal-Economische Raad, als enige vrouw in de grote schaduw van de macht. Als een 'insluipster' volgens politicoloog Jantine Oldersma in haar De vrouw die vanzelf spreekt.


Hilda Verwey-Jonker bracht als socioloog haar kennis over seksevraagstukken naar voren en kwam op voor de financieel-economische belangen van vrouwen:
- in SER-commissies meer vrouwen benoemen; 
- kinderbijslag voor meisjes die werken en leren combineren; 
- 'wegnemen van belemmeringen' voor het recht om te werken door gehuwde vrouwen (in parttime werk). 
En in de Commissie inzake de Regeling Wettelijke Beloning van Mannen en Vrouwen. Vrouwen verdienden toen veel minder dan mannen voor hetzelfde werk. Volgens Hilda Verwey-Jonker moest werk niet alleen iets zijn waarvoor men betaald wordt, maar waar ook 'waardering en eerbied' voor is. 
De Wet Gelijk Loon kwam pas in 1975 tot stand. In de praktijk verdienen vrouwen nu bijna 20% minder dan mannen voor hetzelfde werk. Dus Equal Pay M/V is nog niet bereikt! 


NB! in 1960 was 96% van de gehuwde vrouwen fulltime huisvrouw in een vrij groot gezin. Mijn moeder behoorde tot die 4% en ik groeide op in een klein gezin. Voor mij is die hele grote meerderheid van gehuwde vrouwen die huisvrouw zijn en meisjes in grote gezinnen bijna niet voor te stellen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten