Verslag PvdA congres, respons meningspeiling en nieuwe paragraaf Benut kansen online of mobiele technologie

Sinds oktober 2010 werk ik als afgevaardigde naar het jaarlijkse landelijk Congres van de PvdA aan de voorbereiding. Een van de geslaagde activiteiten is de afstemming met andere Congresafgevaardigden o.a. uit Amsterdam over het onderstaande Amendement bij de Conceptresolutie Nieuwe Wegen (Publieke Sector). Het partijbestuur vindt de strekking van ons Amendement sympathiek en verwoordt het net iets anders. 


450 oftewel 75% leden van de PvdA in Amsterdam die de elektronische meningspeiling invulden, waren voor de volgende 
''Stelling Kansen online technologie benutten
Organisaties moeten zorgen dat ze effectief gebruik gaan maken van beeldbellen via internet, chatten, elektronisch coachen, sociale netwerken en apps. Ze kunnen leren van gedeelde kennis en ervaring over initiatieven als ambtenaar 2.0.nl, durftevragen.com, appsforamsterdam.nl en zorg 2.0"


Het verslag van het PvdA congres en de elektronische meningspeiling door bestuur en afgevaardigden uit Amsterdam staat hier  

''Amendement 46 Benut kansen online of mobiele communicatie technologie, 

Bij 4. Hoe nu verder? Nieuwe wegen voor de publieke sector


4.5.4 Kwaliteit afdwingen Wij kunnen het beter; the right to challenge

Toevoegen:

Benut Kansen online of mobiele communicatie technologie.
Organisaties in de publieke sector moeten zorgen dat ze effectief en efficiënt gebruik gaan maken van online en/of mobiele communicatie technologie. Zij kunnen beeldbellen via internet, elektronisch coachen, online leren, sociale netwerken en apps gebruiken. Dit om hun maatschappelijke opdracht slimmer te organiseren en beter uit te voeren.

Voorwaarden voor het beter en slimmer gaan benutten van online of mobiele mogelijkheden zijn:
- dat er offline dienstverlening beschikbaar is en blijft;
- dat ambtenaren, professionals, bestuurders en toezichthouders van instellingen in de publieke sector gestimuleerd worden hierin actief te participeren.

Toelichting:

De wereldwijde aandacht en groeiende successen voor jongeren m/v die deelnemen aan de Arabische Lente, komt doordat zij ook Bloggen, Facebooken, Twitteren en YouTube filmpjes uploaden.
Mobiele communicatie technologie op tablets of smartphones is een van de belangrijkste kansen voor economische ontwikkeling en sociale innovatie door publiek-private allianties van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.
Overheden en andere publieke instellingen kunnen zelf leren van initiatieven zoals ambtenaar2.0.nl, durftevragen.com, appsforamsterdam.nl, zorg2.0 en zelfstandige professionals (3.0). Zij delen allemaal erg graag hun kennis en ervaring.
Bij ''waar kunnen we van leren en hoe nu verder in de publieke sector'' zijn geen toegankelijke en betaalbare voorbeelden of kansen genoemd van online en/of mobiele communicatie technologie.''

Ingediend door Amsterdam Oost
Mee ingediend door Amsterdam Centrum, Amsterdam Nieuw-West, Amsterdam West, Amsterdam Zuid, Ouder-Amstel,  Zeevang en Amsterdam Noord
PREADVIES: AFWIJZEN

Het partijbestuur vindt de strekking van het amendement sympathiek, maar zou deze graag net iets anders verwoorden. Zie PB Amendement 47 … een nieuwe paragraaf toevoegen:

''Benut kansen online of mobiele technologie
Organisaties in de (semi-)publieke sector moeten zorgen dat ze effectief en efficiënt gebruik gaan maken van online en/of mobiele technologie die een bijdrage kan leveren aan de toegankelijkheid, kwaliteit en nabijheid van (de diensten van) deze organisaties. Wel moet er voor worden gewaakt dat de dienstverlening aan gebruikers die niet of beperkt toegang hebben tot online of mobiele diensten aan dezelfde normen voldoet.''

Reacties