Column Van Belastingparadijs naar Burgerparticipatiefonds in Amsterdam


Het lijkt erop dat de rust in Den Haag weer terug­keert en Rutte,  Asscher en Samsom samen aan de slag kunnen. It giet oan. We zullen zien … Ik (Anna Herweg) stel in november 2012 een vraag aan onze penning­meester, Arina Angerman.

Uit welk potje zou jij 130 miljoen halen, en wat zou je ervan doen?
‘O, o wat een leuke vraag’ dacht ik, toen ik de doorgeefcolumn van Anna kreeg. Ik wilde graag de mede door Amsterdam Oost ingediende en overgenomen motie ‘Naar een …rechtvaardig belastingstelsel’ op het PvdA Congres in januari 2012 erin verwerken. Deze gedachte kreeg de afgelopen weken ‘toevallig’ extra steun. Allereerst deed ik zaterdag 23 februari als ‘storyteller’ inspiratie op tijdens deelname aan Open Spending op de International Open Data Day in de Amsterdamse Waag Society (http://waag.org/en/blog/international-open-data-day-2013).  En vervolgens las ik zondag 2 maart een geweldig boeiend artikel in Het Parool over belastingparadijs Amsterdam. Er stromen vierduizend miljard euro’s fiscaal vriendelijk door Amsterdam. Daarvan gaat 0,5 miljard euro in de Nederlandse schatkist.
Foto van artikel in Het Parool

Uit welk potje?
Ik zou de 130 miljoen willen halen bij U2, Rolling Stones, AC/DC, Dell, Microsoft, Blackberry en … door als gemeente Amsterdam 1% burger belasting te heffen op betaalde, Amsterdam verlatende, royalty’s (vergoeding op het gebruik van intellectueel eigendom).

Wat zou je ervan doen?
Dat is voor mij zonneklaar. Mijn belangrijkste maatschappelijke betrokkenheid is steeds de verdere ontwikkeling van kansrijke participatie door burgers V/M. Ik zou de 130 miljoen willen gebruiken voor een Burgerparticipatiefonds 2015-2020 in de Metropoolregio Amsterdam. Burgers kunnen eigen kennis en ervaring (sociaal kapitaal) inzetten om sociale en duurzame economische kansen extra te stimuleren. Burgers krijgen 50,5% van de stemmen bij de besluitvorming over de ingediende projectvoorstellen in dit bij de Amsterdam Economic Board onder te brengen Burgerparticipatiefonds. Drie van de criteria voor mogelijk te honoreren projectvoorstellen:

1. Ze zijn met tenminste 35% (tijd) participatie van burgers als consumenten, klanten of gebruikers ontwikkeld;
2. Ze benutten Open Data of Breedband Internet voor de aan te bieden dienstverlening;
3. Ze hebben het hoe en wat (digitaal) te ‘leren van elkaar’ erin verwerkt.

Met dit Burgerparticipatiefonds realiseert de Metropoolregio Amsterdam bovendien de ontbrekende schakel in de Triple Helix. Ze stimuleert met dit fonds de Quadruple Helix: samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, maatschappelijk verantwoorde ondernemers (MVO) en ondernemende burgers!

Deze column is gepubliceerd in Roost PvdA Afd. Amsterdam Oost in maart 2013.

Reacties