Leuk leren en uitwisselen met kwartiermakers M/V #kwasy

De hashtag voor het Eerste Nederlandse Kwartiermakerssymposium op 4 juli is #kwasy. Dit blog schrijft het verhaal ervan mede op basis van tweets met deze hashtag. De aanleiding van dit symposium is dat kwartiermakers elkaar niet kennen en dat het mooi is om van elkaar te leren en onderling ervaringen uit te wisselen, aldus Huub Janssen van het expertisecentrum kwartiermaken. Kwartiermakers werken tussen organisaties en leren door te doen. @HuubJ Wat is kwartiermaken? Combi (interim) manager & adviseur tussen wens & behoefte ene kant en opdracht & project andere kant.
Marc Langenhuijsen, kwartiermaker van de Omgevingsdienst Midden en West Brabant, heeft een regionale dienst voor 27 gemeenten opgezet die wetgeving en handhaving verzorgd op het gebied van milieu. Hete hangijzers daarbij zijn: ‘inlevering autonomie’ en ‘we doen het toch al goed’. Zijn tip: blijf onafhankelijk en in verbinding met de bestuurders. @MLangenhuijsen regelde backoffice, werkte budgettair neutraal en B&W gaan over Wgr (Wet gemeenschappelijke regelingen).
Jordy Lievers, student sociale en organisatie psychologie van de Universiteit Leiden, presenteert de resultaten van zijn afstudeeronderzoek naar de praktijk van kwartiermakers in de publieke sector. Een kwartiermaker is iemand die partijen en personen samenbrengt, verbindt, inspireert en iets nieuws creëert. @endebuurt dat meewerkte aan het onderzoek, twittert Kwartiermaken is een vak, een ambacht. 64% mannen en 36% vrouwen vulden de vragenlijst van Jordy Lievers in. Vrouwen blijken effectievere beïnvloedingstechnieken te gebruiken. Het belangrijkste volgens Jordy zijn echter persoonlijkheid, competenties en ervaring in de branche: ‘ze weten hoe de hazen lopen’. Dus niet opleiding, leeftijd en geslacht. @Kwartiermakersg skills Networking, Connecting, Communicating … zijn change manager skills van kwartiermakers.
Christianne van den Broek, kwartiermaker van de Bovenregionale Pool Crisiscommunicatie, vertelt over haar opdracht. Bij rampen zoals de chemische ramp in Moerdijk is in korte tijd veel communicatiepersoneel nodig. Christianne zet een organisatie op die zorgt dat er altijd voldoende crisiscommunicatie personeel voorhanden is. Via interactief leren van elkaar formuleren de aanwezigen 3 to do’s en 3 don’ts voor haar nog op te lossen casus. @ArinaNoel is vanwege de ervaring met Project X in Haren benieuwd welke sociale media deskundigen in deze Bovenregionale Pool komen.
Tijdens de afsluitende borrel met overheerlijke sushi maken de 22 aanwezigen nader kennis met elkaar en wisselen zij naar hartenlust ervaringen uit. Op de website van www.kwartiermakersgilde.nl komt een verslag van het symposium en het leerzame onderzoek van Jordy Lievers.

Persoonlijk vind ik de formule van leermeester-gezel ‘Jong leert van oud, oud leert van jong, nieuw van ervaren en ervaren van nieuw’ van de netwerkorganisatie Kwartiermakersgilde een erg inspirerend voorbeeld. Wat ik mis bij deze voorbeelden van professionele kwartiermakers: het ontbreken van participatie van burgers en het gebruik van sociale media. Ook kwartiermakers hebben in deze tijd van participatie door burgers die veelvuldig smartphones of tablets gebruiken, sociale media netwerkvaardigheden en wijsheid als competentie en ervaring hard nodig! 

Reacties