dinsdag 1 september 2015

Blog over biografie Marie Anne Tellegen: medeverantwoordelijkheid van vrouwen

In de zomer lees ik vaak een non-fictie boek. Nu de door W.H. Weenink soepel geschreven en prettig leesbare biografie Vrouw achter de troon Marie Anne Tellegen 1893-1976. Een vriendin leende haar paperback aan mij:-). Wim Weenink is met deze biografie genomineerd voor de Prinsjesboekenprijs 2015 (beste boek over de landelijke politiek) en staat op de longlist van de Libris Geschiedenisprijs 2015. 

Hoe ken ik Marie Anne Tellegen?
Paperback + voetnoten &  foto's
Ik kende Mej. Mr. Marie Anne Tellegen vooral uit gesprekken met collega-historica Roos Vermeij (doctoraalscriptie over M.A. Tellegen) en samenwerkingspartner in de Aktie Man/Vrouw 50/50 van Vrouwenbelangen Willy Stigter-Gonggryp (verzetsstrijdster en medewerkster van het Nederlandsche Vrouwen Comité). 
Ik las vorige zomer over Marie Anne Tellegen in het derde gedeelte van de door Margit van der Steen geschreven biografie over Hilda Verwey-Jonker. (Noot 1) Ik zocht toen op Google naar Marie Anne Tellegen en ontdekte de volgende passage "Door toedoen van Tellegen werd het devies 'Er moet een vrouw in' nogal eens tot uitvoering gebracht, zoals bijvoorbeeld in de afvaardiging naar de eerste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties." Deze digitale passage is geschreven door de biografe van Aletta Jacobs: Mineke Bosch (Hoogleraar Moderne Geschiedenis). In het begin van de jaren 80 leerden Mineke en ik elkaar kennen tijdens onze activiteiten voor de Vereniging voor Vrouwengeschiedenis in Groningen. 

Feministe die vrouwen en organisaties verbond
In dit blog herlees ik twee paragrafen die vrouwen in de titel hebben 'Strijden voor rechten van vrouwen' en 'Voorspraak voor vrouwen' uit de periode dat Marie Anne Tellegen als ambtenaar  - sociale zaken en statistiek - werkte na haar studie bij de gemeente Utrecht en als directeur van het Kabinet der Koningin Wilhelmina & Juliana in Den Haag. 
De crisis in de jaren 30 maakt Marie Anne Tellegen ervan bewust dat 'de strijd om de plaats van de vrouw in de maatschappij niet was gewonnen'. (p 61) Zij raakt via de Vereeniging van Vrouwen met Academische Opleiding (VVAO) betrokken in de strijd voor het kunnen (blijven) werken van vrouwen. Zij vindt dat vrouwen en mannen gelijkwaardig aan de samenleving moeten kunnen deelnemen. Marie Anne Tellegen is zelf een (bewust) alleenstaande werkende vrouw. 
Marie Anne Tellegen wordt eind 1934 presidente van de VVAO en zit van 1935 tot 1937 ook in het hoofdbestuur van de Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap (de grootste feministische organisatie van dat moment).
Begin 1935 vormen deze 2 en 8 andere vrouwenorganisaties het gezamenlijke Comité tot Verdediging van de Vrijheid van Arbeid voor de Vrouw (CVVAV). Ze strijden 'tegen het verschuiven van de werkloosheid naar de (gehuwde of huwende) vrouw' (p 63). 
Graag deel ik een citaat uit een interview met Marie Anne Tellegen in het Algemeen Handelsblad (NRC) uit 1935 "Het nadeel van deze generatie [vrouwen] is geweest, dat zij alles heeft gekregen, zonder dat zij daarvoor behoefde te vechten." W.H. Weenink typeert M.A. Tellegen als vormende van oftewel lerende aan de jonge generatie vrouwen. (p 66) 'Ze hamert erop dat de samenleving niet zonder de eigen inbreng van de vrouw kan.' (p 77) 

Er kan en moet een vrouw in
Marie Anne Tellegen maakte zich als voorzitter van 1945 tot 1956 van het Nederlandsche Vrouwen Comité (NVC) sterk voor het deelnemen van vrouwen aan het maatschappelijke proces. In het NVC hadden bewezen landelijk werkende vrouwenorganisaties, zoals de VVAO of Vrouwenbelangen, één vertegenwoordigster. Er heerste een grote overeenstemming over 'Er moet een vrouw in'. Marie Anne Tellegen lobbyde vanuit haar functie als voorzitter en directeur om vrouwen op belangrijke en verantwoordelijke posten te krijgen. Zoals een lid in de delegatie naar de eerste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 1946 in Londen: Hilda Verwey-Jonker. Verwey-Jonker wordt als vertegenwoordigster van het NVC beschouwd. (p 220) En een vrouw in de Nederlandse parlementaire delegatie naar de Raad van Europa: Marga Klompé wordt plaatsvervangend gedelegeerde. Later wordt Klompé in 1956 de eerste vrouwelijke minister van Nederland op Maatschappelijk Werk (nu VWS). 
Tellegen vindt dat mannen denken vanuit abstracties en dat vrouwen de werkelijkheid achter die abstracties ervaren. (p 225) Volgens Marie Anne Tellegen moest de 'eigen waarde' van de vrouw het uitgangspunt zijn: de overtuiging dat vrouwen vanuit de eigen aard en ervaring een aparte stem moeten laten horen. (p 227) In 1976, kort voor haar dood, zegt ze: "De kern van de zaak was de Nederlandse vrouw ertoe te brengen medeverantwoordelijkheid te aanvaarden in het besef van eigen waarde. Er was een groot gebrek aan vrouwen die verantwoordelijkheid op zich willen nemen. Verantwoordelijkheid brengt eenzaamheid met zich mee en betekent op je zelf terugvallen." (p 243)

Leeservaring
Volgens de flaptekst beschrijft de biografie Vrouw achter de troon het leven van een onafhankelijke vrouw: een 'onderkoningin'. Ik heb van het lezen ervan genoten ...ook van hoofdstukken over Marie Anne Tellegen haar rollen in de jaren 20, het verzet tijdens de oorlog, de coalities met de minister-presidenten Willem Drees of Louis Beel en tenslotte in de relatie met Koningin Juliana en prins Bernhard.

Noot 1. Blog http://angermaneuropa.blogspot.nl/2014/07/hilda-verwey-jonker-jaren-50-feminist.html

Arina Angerman, entrepreneur Social Media 4 Boomers, is partner van bol.com Wanneer lezers (V/M) van angerman.europa via een link in de blogs een boek kopen, verdient Arina met deze transactie een kleine commissie.

dinsdag 30 juni 2015

Van Beijing '95 tot Amsterdam '15: een leven lang leren #eSkills

Door deelname aan de ronde tafel gesprekken 'I love feminism' met andere vrouwen over 'Van Beijing tot Feminisme Anno Nu' in 1995, 2005 & 2015 tijdens het Gelijk=Anders Festival, ging ik verschillende documenten over deelname aan het NGO Forum in Huairou (China) tijdens de vierde Wereld Vrouwen Conferentie herlezen. 

Beijing '95

Ik was toen 'in between jobs' en 'op zoek naar een nieuwe uitdaging' en ging als individuele deelnemer kansen verkennen van een nieuwe ontwikkeling: de elektronische snelweg = Internet en e-mail. Vrouwen hadden nog te weinig toegang tot de digitale snelweg, de wereldwijde koppeling van computernetwerken. 15% van de Internetters in Nederland was vrouw.
Als online reporter / verslaggever maakte ik gratis gebruik van de uitdaging te communiceren met Nederland via e-mail (elektronische post). Op de eerste dag van het NGO-Forum in Huairou - 30.08.1995 - vond een spannend e-mail gesprek plaats met Rob van Kamp (wethouder) en Saskia de Man (beleidscoördinator emancipatie) van de gemeente Amstelveen. Saskia antwoordt ‘Het is te gek om zo snel al je eerste indrukken te lezen. Dat maakt dat we ook een beetje in China zitten'. 
Arina Angerman (met baseball-cap) en Maja van der Velden (Antenna APC Nederland) e-mailen in Huairou in: Vrouwenbelangen Jaargang 60 Nr. 4

Op 5 september verstuurde arina@wcw.apc.org een e-mail ‘vrouwen in de besluitvorming’. 'Beste vrouwen en mannen in NL. Half the world; half the power. We love power and it is okay. E-mailen is een van de leukste dingen die ik tot nu toe op het NGO-Forum heb gedaan. Ook omdat het nieuw voor mij is.' Op 4 september 1995 waren er reeds 1500 e-mail accounts (postbus-adressen) in Huairou. Dankzij het NGO-Forum worden e-mailen en Internet nieuwe manieren voor (inter)nationaal netwerken en lobbyen. Vrouwen en hun organisaties gaan websites maken zoals op het Vrouwenplein in De Digitale Stad Amsterdam.

Amsterdam '15
Van communiceren en verbinden via e-mailen is 't NU via social media als Twitter, Facebook en blog geworden. 
Hoeveel vrouwen van toen zijn er nu actief op social media? 4 van de 18 aanwezige abonnees van Vrouwenbelangen die deelnamen aan het NGO-Forum in 1995, zijn nu aanwezig op LinkedIn. Van hen stuurt er niemand tweets en deelnemer Lyda Verstegen (workshop Vrouwenbelangen) plaatst vaak een bericht of vind-ik-leuk op Facebook. En deelnemer Joke Sebus (workshop European Anti-Poverty Network) schrijft en plaatst al vele jaren berichten op de website van Vrouwenbelangen. 
Bijna 20 jaar na Beijing is het gebruik van Internet volgens het CBS (2013): thuis toegang tot en e-mailen door mannen en vrouwen in NL tussen de 99% en 95%. 

Een leven lang leren #eSkills in Agenda voor de Toekomst
Het vergroten van de economische zelfstandigheid van vrouwen is sinds 1985 een speerpunt van het huidige emancipatiebeleid. Economisch zelfstandig worden en blijven is al decennia mijn persoonlijke ambitie. In 2011 was de helft van de vrouwen (52%) tussen de 20-65 jaar economisch zelfstandig tegen driekwart (74%) van de mannen. Voor een alleenstaande is dat in 2014 70% van het wettelijk minimumloon en dat is circa 900 Euro per maand. (Bron: Wikipedia en SCP)
Financieel onafhankelijk zijn door te (blijven) werken in een baan of (online) onderneming betekent een leven lang leren van nieuwe digitale vaardigheden - eSkills - zoals Internet en e-mail in de jaren 90 en social media zoals Twitter en Facebook NU. Foto van toen Arina over het agendapunt een leven lang leren #eSkills sprak tijdens #gelijkis door @NancyJouwe :-) Immers zonder een leven lang te leren worden en blijven we - vrouwen in al hun verschillen - niet economisch zelfstandig!!!!!

Meer informatie
1. Gelijke vertegenwoordiging van vrouwen in (Online) Media? English http://angermaneuropa.blogspot.nl/2015/05/equal-representation-of-women-in-online.html
2. Get Social: Babyboomers die informatie delen op social media?! http://angermaneuropa.blogspot.nl/2015/04/get-social-babyboomers-die-informatie.html

Arina Angerman was 'n activiste voor het meer gebruik gaan maken van internet en e-mail in de vorige eeuw en 
schrijft NU blogs, voert acties uit en geeft advies over social media aan (Baby)Boomers ArinaAngerman.com
Meer info linkedin.com/in/arinaangerman Twitter @ArinaNoel

donderdag 28 mei 2015

Equal representation of women in (Online) Media? #Beijing20

One of the strategic objectives of the Beijing Platform for Action '95 is ‘Increase the participation and access of women to expression and decision-making in and through the media and the new technologies of communication.’ In 2015 the (inter)national community is celebrating the 20th anniversary of this fundamental human rights instrument for women and girls adopted in 1995.
Did you know that only 16% of photos in European newspaper show women over 45 years of age (according to the project “You can’t be what you can’t see”)? In the EU, women account for only 24% of people that we hear and read about in the news. Only 4% of the news coverage is against stereotypical portrayel. Note 1 In May 2015, European Women's Lobby (EWL) demands ‘Mirror, mirror on the wall …a fair and equal representation of women in the media in Europe’.

#Beijing20 & Twitter
During the past decade, advances in information technology have facilitated a global communications network that transcends national boundaries. One of the challenges is that women who write on the Internet and participate in social media, on blogs and other online forums, meet increasing hostility and harassment. This is a way to silence women’s voices in the public sphere.
At my public sphere Twitter account - @ArinaNoel - I retweeted an infographic of women in the media by UN Women. Note 2 There are around 2 Billion active social media accounts. Roughly half of social media users are women. Feminist hashtags - # - that have added to global conversations on gender inequality are #Beijing20 #HeForShe and #EverydaySexism The # symbol, called hashtag, is used to mark keywords or topics in a Tweet. 

How Far are We from Gender Equality?
Representing Vrouwenbelangen I attended a China-Netherlands Dialogue event Paneldiscussion about Women's rights on May 20th 2015 in Amsterdam. Ardi Bouwers presented a report on behalf of Radio Netherlands Worldwide (RNW) on the (in)equality and representation of women in media. 
"Bringing media accountability into the struggle for gender equality was the original impetus for the Global Media Monitoring Project (GMMP)... Every five years since 1995, the GMMP has documented trends in the portrayal and representation of women and men in news media discourse and imagery." page 6

GMMP 2015 Preview May 2015, page 11

Summary of GMMP 2015 Preview ''women's presence in media hasn't changed much in the past 20 years, if this rate of change continues, it will take at least 40 years to reach equality." page 12


Do you want to help IAW at Facebook and Twitter?
International Alliance of Women (IAW) publishes and shares news in accordance with the focus at the website. At the time of writing this blog IAW has at Facebook 757 likes and at Twitter @Womenalliance has 354 followers. 
Part of flyer IAW
IAW is an international non-governmental, feminist organisation. It works for the empowerment of women, the promotion of women's human rights and gender equality globally. Founded in 1904 and based in Geneva. 
IAW has general consultative status to ECOSOC (Economic and Social Council) since the beginning of the UN - 1947. 
Do you want to like, share, comment, follow or RT (ReTweet)? Please help us with small actions for gender equality!

Note 1 Read more in factsheet

Note 2 http://beijing20.unwomen.org/en/infographic/media

Blogger Arina Angerman 
is representing International Alliance of Women (IAW) in the Policy Committee of the European Women's Lobby (EWL). 
In 1995 Arina participated in the NGO Forum in Huairou during the United Nations 4th World's Women Conference in Beijing. During this NGO Forum she started sending emails as a reporter and learned how to use the world wide web as an activist. 
Arina is a consultant in how to use social media as a board member, entrepreneur or manager: Social Media 4 (Baby) Boomers


vrijdag 10 april 2015

Get Social: Babyboomers die informatie delen op social media?!

4 jaar geleden schreef ik een blog over Jeanet Bathoorn haar eerste Get Social Online netwerken voor beginners boek waarin ook een interview met mij staat. Nu zijn er 25.000+ exemplaren van de verschillende edities verkocht. Dit blog gaat over Get Social in Business, de geactualiseerde editie van november 2014. Met verschillende recensies ben ik het helemaal eens: duidelijke en leuke uitleg met inspirerende tips die praktisch toepasbaar zijn. Voor dit blog concentreer ik me op hoofdstuk 1 Wat verandert er allemaal? De redenen daarvoor: verschillende generaties verbinden en informatie (content) delen voor en door (Baby) Boomers. 

Verschillende generaties 
De generaties die opgroeien na de val van de muur in Berlijn en de VN-Wereldvrouwenconferentie in Beijing, waren 25 in november 2014 of zijn in september 2015 20 jaar. Ze zijn nu gewend om overal online te zijn en snel antwoorden te vinden. Leuk en inzicht gevend citaat van Jeanet ''de jonkies gebruiken social media alleen om contact met hun matties te onderhouden'' (p 13). 
Wat gebruikte jij om te communiceren of te informeren? Een vaste telefoon met draaischijf om te bellen of papieren fictie en non-fictie boeken om te lezen, (samen) luisteren naar op een pick-up draaiende lp's of (concept) berichten versturen met de fax naar iemand waar je mee samenwerkte? Ben jij net als ik een (Baby) Boomer, geboren tussen 1946 en 1960 of net als Jeanet Bathoorn een X-er (bijnaam 'Generatie Nix') geboren tussen 1961 en 1981?
De beschreven 'jonkies' behoren vooral tot de Generatie Z. Ze zijn 'Digital Natives' en volgens Jeanet (p 19) geboren tussen 1992 en 2010. 
Get Social in Business

Kennis en informatie delen
Wat hebben Babyboomers en Generatie Z met kennis? Boomers vinden 'kennis is macht' en Z's 'delen gemakkelijk hun kennis'. Van de Z's spreekt mij vooral aan: 'delen is vermenigvuldigen' en van de Boomers: 'meten is weten'. Wel heeft Generatie Z liever kennis en informatie van hun sociale (netwerk)vrienden/vriendinnen en de Boomers M/V liever uit e-mail nieuwsbrieven of uit via Google gevonden links.

Ben jij een Babyboomer? 
Hoe snel maakte jij gebruik van een nieuwe dienst als internet of e-mail? Behoorde je tot de grootste groep mensen die rond de eeuwwisseling online ging? 
Wil je of moet je nu de stap zetten van e-mailen naar kennis en informatie delen via social media? 
- Ben jij een professional, bestuurder of zelfstandige die online veilig kennis of informatie wil delen en meer over 't wat en hoe van social media wil weten?
- Wil jij je goede doelen (ANBI's) helpen om waardevolle informatie te delen en wil je dat anoniem (laten) doen?

Zo ja, neem voor meer informatie over mogelijkheden en resultaten van social media advies & acties contact op met arina.angerman[at]gmail.com van Social Media 4 Boomers. 
Arina is een persoonlijke adviseur en ambassadeur voor Babyboomers, hun werk en goede doelen. (Noot 2+3)

Noot 1 Blog over eerste Get Social en interview met mij http://angermaneuropa.blogspot.nl/2011/04/online-netwerken-voor-beginners-boek.html
Noot 2 Blog over (Baby) Boomers die een leven lang leren: NU social media e-skills leren? http://angermaneuropa.blogspot.nl/2014/09/boomers-v-leren-een-leven-lang-nu.html
Noot 3 Arina Angerman schrijft blogs, voert acties uit en geeft advies over social media aan Babyboomers ArinaAngerman.com

zondag 8 maart 2015

Do World Wide Women connect and share at social media? #Beijing20

On the occasion of International Women's Day 2015 I reuse content out of recent blogs at angermaneuropa.blogspot.com The (inter)national communities will celebrate worldwide the 20th anniversary of the Beijing Platform for Action, a fundamental human rights instrument for women and girls adopted in 1995. 


Big Plans ... Small Steps to goal 50/50 F/M
Thank you MamaCash and EWL!
Economic independence and austerity measures
One of the strategic objectives of the Beijing Platform for Action ’95 is ‘Promote women’s economic rights and independence …’ Women and the economy is one of the interdependent 12 critical areas of concern in this Platform for Action. 
After 20 years the gender pay gap remains a major issue within the EU as women workers on average earn 16% less than men. A worrying development is the widening gender pension pay gap which stand at 39% within the EU. 
Austerity measures have a huge effect on women, both as workers in the public sector and users of public services. Moreover, women bear a disproportionate share of tax burdens, as they use larger portions of their income on food and basis goods for the household. Did you see the European Women’s Lobby (EWL) video-clip “A she-(re)cession. What does austerity mean for women in Europe?”? (2013)

Do you want to help at Facebook and Twitter?
Lights at IAW Board Meeting in Sion, 2014
International Alliance of Women publishes and shares news in accordance with the focus. At the time of writing this blog IAW has 696 likes at Facebook. @Womenalliance at Twitter has 294 followers. IAW is a non-political and feminist organisation founded in 1904 and based in Geneva. Subtitle of IAW is Equal Rights - Equal Responsibilities. IAW has general consultative status in ECOSOC (Economic and Social Council) since the beginning of the UN - 1947. 
International Alliance of Women as a NGO has a glorious past and works on getting a glorious future. Do you want to like, share, comment, follow or RT (ReTweet)? Please join us with activities - small steps - for Gender Equality and Equal Rights!


Developing digital skills in 1995 
In 1995 I participated in the NGO Forum in Huairou during the United Nations 4th World's Women Conference in Beijing. Before this inspiring event I travelled by train from Beijing to Xian where I bought this horse stamp. In Huairou I started sending emails (blogger) and learned how to use the world wide web (Internet): developing digital skills. 

Blogger Arina Angerman
is representing International Alliance of Women (IAW) in the Policy Committee of the European Women's Lobby (EWL). She is a consultant in how to use social media as a board member, entrepreneur or manager: Social Media 4 (Baby) Boomers

zondag 22 februari 2015

Women's economic independence and austerity measures: Economy #Beijing20 & EWL

One of the strategic objectives of the Beijing Platform for Action ’95 is ‘Promote women’s economic rights and independence …’ Women and the economy is one of the interdependent 12 critical areas of concern in this Platform for Action.
After 20 years the gender pay gap remains a major issue within the EU as women workers on average earn 16% less than men. A worrying development is the widening gender pension pay gap which stand at 39% within the EU. The gender pension gap shows that gender inequalities accumulate throughout women’s lives and that a life-cycle approach to women’s economic independence is urgently needed.

Women’s economic independence is the foundation of all rights. EWL’s key demands to the European Union and the Member States are a.o.
- Guarantee the individualization of social security and taxation rights in order to break women’s dependency on their partners and/or the State;
- Close the gender pay gap by 2020 and set targets to close the pension gap;
- Use Gender Budgeting as a standard methodology of all public budget processes;

Austerity measures
Austerity measures have a huge effect on women, both as workers in the public sector and users of public services. Moreover, women bear a disproportionate share of tax burdens, as they use larger portions of their income on food and basis goods for the household. Did you see the European Women’s Lobby (EWL) video-clip “A she-(re)cession. What does austerity mean for women in Europe?”? (2013) Note 1

The EWL publication (January 2015) Women's Economic Independence in Times of Austerity (Note 3) is using a gender equality and feminist lens in Country Profiles of Scotland, Slovenia, Sweden (Gender Budgeting), Greece and Italy (Social Enterprises). Social entrepreneurship can be a promising avenue through which women can empower themselves and others.

Joanna Manganara, Board Member since 2004 and President since 2013 of International Alliance of Women, is telling the story of Greece in an interview. Quote "It is also important ... to see women ... as actors of change in political decision-making." 


Let's take action and bring words into reality
How can we get to a feminist economic model? 
By a.o. Democratise the EU semester process through the participation of the EP and women's organisations.

From Words to Action
Will you read & share EWL’s factsheet about Women and the Economy?
Please get involved! Note 3


Note 1 
EWL clip ‘A she-(re)cession What does austerity mean to women in Europe?' https:/www.youtube.com/watch?v=euIp9VdKzFk
Note 2 
EWL publication Women's Economic Independence in Times of Austerity January 2015
Note 3 
EWL 'From Words to Action' 2015 Calendar and Factsheet at
http://www.womenlobby.org/news/ewl-news/article/ewl-beijing-20-in-january-women-s?lang=en 
Note 4 
This blog is follow-up Action as written in blog 'Connecting feminists by social media'. Do you want to help IAW and EWL at Facebook and Twitter to share information and spreading knowledge? How you can help is described in this blog 'Connecting ...' 

Blogger Arina Angerman
is representing International Alliance of Women (IAW) in the Policy Committee of the European Women's Lobby (EWL). She is a consultant in how to use social media as a board member, entrepreneur or manager: Social Media 4 (Baby) Boomers


zaterdag 31 januari 2015

Persoonlijke preventie als leefstijl: succes 2014 en voornemen 2015

Eind 2012 schreef ik een column Persoonlijke preventie als leefstijl (Noot 1) en eind 2013 beschreef ik de mooie resultaten in een blog: verminderen overgewicht. Mijn inschatting is dat ik in 2013 mijn eigen risicofactor overgewicht verminderde met 5 kg. Dit gaf al 'n boost aan mijn vitaliteit!

Welk succes behaalde ik in 2014?
Mijn goede voornemen voor 2014 is de leefstijl van 2013 voort te zetten. In 2014 continueerde ik 
- gezonder eten: door kleinere borden en wijnglazen te blijven gebruiken;
- meer bewegen: iedere week meedoen aan de uitdaging verbrand 3000 calorieën;
- zelfmanagement: activiteiten & kg's in te blijven voeren op de online Virtuagym community.
Vooral zelfmanagement is erg leuk om te doen, omdat het mijn persoonlijke voortgang goed (dagelijks, wekelijks, maandelijks en ...) zichtbaar maakt. Ik behoor in 2014 alle maanden tot de beste 10% gebruikers in de www.virtuagym.com community. Het meer bewegen met gemiddeld 1.5 uur per dag is en blijft elke week 'n uitdaging. Ik volbracht de uitdaging verbrand 3000 calorieën per week 31 keer in 2014. Gelukkig haal ik 1 uur per dag wandelen of fietsen wel gemakkelijk. Gezonder blijven eten is (redelijk) goed gelukt. 
Uiteindelijk is het resultaat in december 2013 dat mijn overgewicht nog met 1 kg is verminderd. Deze daling ligt onder mijn ambitie om 3 kg af te vallen. Positief is wel dat ik 9 maanden hetzelfde lagere gewicht heb! Mijn kennis over persoonlijke preventie en goed gedrag verbeterde. Al met al behaalde ik in 2014 toch ook weer 'n mooi succes.

Mijn goede voornemen voor 2015
Mijn eigen risicofactor overgewicht verminderen blijft mijn goede voornemen. Mede dankzij de inspiratie door goede voornemens 2015 'om nog gezonder te leven' op GezondNL (Noot 2) ga ik
- minder eten: gezonder eten continueren en aanvullen met groentesappen en soep;
- meer bewegen: iedere week mee blijven doen aan de uitdaging verbrand 3000 calorieën;
- zelfmanagement: door activiteiten (dagelijks en maandelijks) & kg's in te blijven voeren op de online Virtuagym community.

Door persoonlijke preventie als leefstijl te continueren in 2015 wil ik tenminste 2 kg afvallen. Dus ik blijf lekker en goed aan de slag met persoonlijke preventie! Mijn kennis en vitaliteit verbetert hiermee jaarlijks immers op eigen kracht. 
Een extra en mooi resultaat is het aantal pageviews en aantal keer gelezen van mijn blogs & columns. Dat is samen 2.600x belangstelling voor persoonlijke preventie als leefstijl.  

Noten 
1. Column 'Persoonlijke preventie als leefstijl' 2012.12.30 http://angermaneuropa.blogspot.nl/2012/12/column-persoonlijke-preventie-als.html
2. GezondNL is voortgekomen uit het Platform Personalized Prevention en deelt als kennisnetwerk (landelijke en regionale) ervaringen. De websites van Preventweb.nl en GezondNL zijn per 1 december 2014 geïntegreerd. Het inspirerende boek Persoonlijke preventie verbindt en ontzorgt is inmiddels ook als Ebook verkrijgbaar.