donderdag 27 november 2014

Wat is het geheim van NEELIE Kroes' succes?

Neelie Kroes is op het moment van schrijven van Neelie vicepresident van de Europese Commissie. De erg prettig leesbare biografie, met de toepasselijke ondertitel Brave meisjes schrijven zelden geschiedenis, is geschreven door Alies Pegtel (1969).

In 2010 vatte Alies Pegtel het plan op zich te verdiepen in de levensgeschiedenis van Neelie Kroes. Pegtel is historicus en werkt als freelance journalist onder meer voor Historisch Nieuwsblad, Maarten! en NRC Handelsblad. Haar interesse in Neelie Kroes is een politieke: Alies ‘leek het een interessant project om via haar leven te onderzoeken wat het vergt voor een vrouw om succesvol te worden en te blijven.’ (p. 10) Haar onderwerp boekte een indrukwekkend aantal aansprekende politieke successen. De vervoerseconoom Neelie Smit-Kroes werd in 1971 op 30-jarige leeftijd het jongste vrouwelijke Tweede Kamerlid tot dan toe. In 1977 werd zij op 36-jarige leeftijd de eerste vrouwelijke staatssecretaris op het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Van 1982-1989 was Neelie op datzelfde departement minister in het eerste en tweede kabinet-Lubbers. In 2004 werd Neelie Kroes de eerste Nederlandse vrouwelijke eurocommissaris; die functie legde ze in 2014 op 73-jarige leeftijd neer.

Alies Pegtel baseerde haar biografie op gesprekken met Neelie Kroes en vele anderen zoals VVD'ers Frits Korthals Altes en Ben Verwaayen, zakenvrouw Sylvia Tóth, op literatuur zoals ´n andere biografie Neelie Kroes. Hoe een Rotterdams meisje de machtigste vrouw van Europa werd door Stan de Jong en Koen Voskuil uit 2011 (noot 1) en archieven als: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen en Atria, Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Daarnaast gebruikte ze knipsels van de Volkskrant, De Telegraaf, Het Financieele Dagblad en andere magazines zoals Vrij Nederland en Opzij. Alies Pegtel zocht op verzoek van Neelie Kroes inhoudelijk advies van bekende wetenschappers op het terrein van de emancipatiegeschiedenis van vrouwen: Mieke Aerts en Marjan Schwegman. ‘Zij zetten me [Alies Pegtel] op het spoor om het leven van Neelie niet alleen vanuit het perspectief van de politiek te bekijken maar vooral vanuit het ondernemerschap.’ (p 15)

Neelie Kroes en de vrouwen in haar tijd
Wat ik heel goed vind aan Neelie is dat haar levensgeschiedenis verbonden is met die van andere studerende, gehuwde en politieke vrouwen in haar tijd. De titels van de dertien hoofdstukken laten dit persoonlijke verhaal in een breder perspectief prachtig zien. Enkele voorbeelden: ‘Mevrouw de Praeses’, ‘Met een kind in de Kamer’, ’Koningin van de voorpagina’, ‘Moeder van Ayaan’ en ’La grande dame van de Nederlandse politiek’. Dat Neelie Kroes als gehuwde vrouw fulltime bleef werken in dienst van derden, was uitzonderlijk. Minder dan 5 procent van de getrouwde vrouwen deed dat destijds. Door dit bredere perspectief is Neelie ook te lezen als een geschiedenis van de emancipatie van vrouwen in Rotterdam (waar Neelie tijdens de wederopbouw naar school ging en studeerde) en Nederland. 
  
Hoe werd en bleef Neelie Kroes succesvol?
Uit de biografie kies ik een drietal citaten die het antwoord door Alies Pegtel het beste aantonen, en mijns inziens ook aannemelijk maken.
1. Neelie Kroes kijkt zelden of nooit achterom: ’Terugblikken vindt ze zonde van haar kostbare tijd’. (p 14) ‘Het staat haar in de weg bij het leven in het heden, dat voor haar prioriteit verdient.’ (p 15)
2. Om een ‘klus te klaren’ zocht Neelie naar ‘het beste team om het specifieke karwei voor elkaar te krijgen. En de meest capabele mensen waren in haar ogen niet per definitie de hoogst zittende of langst dienende ambtenaren’. ( p 164)
3. Neelie Kroes is een ‘genderbender’, een typering die aangeeft dat ‘vrouwelijke politici naar keuze hun vrouwelijke of mannelijke kanten accentueerden. Ze waren doortastend, ambitieus en toonden geen emoties, maar waren toch op-en-top vrouw’. ( p 210)

Ook de grote dalen in het persoonlijke leven van Neelie Kroes worden beschreven. De laatste fase in haar huwelijken (met Wouter Jan Smit en Bram Peper) en vergeefse pogingen om lid raad van bestuur van een groot bedrijf, ‘female captain of industry’, te worden.
Alies Pegtel typeert Neelie Kroes mijns inziens ook terecht als ‘een ondernemer-politica, die vooral gericht is op het behalen van concrete resultaten’. (p 15) De combinatie politica en ondernemer komt in haar functie als Eurocommissaris Digitale Agenda (2009-2014) prachtig tot uiting. In Neelie’s eigen woorden “Politici creëren geen banen, ondernemers doen dat wel. We gaan die ondernemersmentaliteit stimuleren en de Europese start-ups voorbij hun comfortzone duwen.” (p 391)

Reflecties over Neelie als rolmodel
Neelie Kroes is volgens mij een inspirerende rolmodel voor verschillende generaties vrouwen zoals voor de freelance journalist en moeder Alies Pegtel, voor jonge vrouwen (digital natives) die leren coderen en apps te maken en bovenal voor politica’s. Graag had ik gelezen hoe en waar de koningin van het telefonisch en offline netwerken, Neelie Kroes, in de loop van de tijd haar contacten bijhield: namen (eigen en gehuwde), telefoonnummers, adressen (post en e-mail) en hoe en waar kennis met elkaar gemaakt.

Mooi vond ik de reflecties van andere politica´s en voorbeeldvrouwen zoals Nell Ginjaar-Maas (VVD), Hedy d’ Ancona (PvdA) en Ina Brouwer (CPN). En de verhalen door haar oud-studiegenoten uit Rotterdam: oud-premier Ruud Lubbers (CDA) en oud-burgemeester Bram Peper (PvdA). Ruud Lubbers’ indruk van ‘Neel die haar mannetje staat’ (p 211) in kabinet-Lubbers II en (ex-) echtgenoot Bram Peper ‘ze is actieachtig. En maar bellen, ze hing de godganse dag aan de telefoon’ (p 252). Daarvan staat een mooie foto in Neelie, waarbij ze beiden aan de ontbijttafel in Wassenaar al aan het bellen zijn. 

Neelie Kroes, Aletta Jacobs en haar geheim 
Neelie Kroes staat nu bekend ‘als voorvechtster voor de aanwezigheid van meer vrouwen op leidinggevende posities. In 2010 ontving ze hiervoor de Aletta Jacobs Prijs.’ (p 12) En hiermee is haar leven ook verbonden met de 120-jarige geschiedenis van de huidige Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap (noot 2) die net als zij strijdt voor emancipatie van vrouwen, voor meer vrouwen in de politieke besluitvorming en voor financiële onafhankelijkheid van vrouwen. Neelie Kroes was sinds de jaren 70 van de vorige eeuw een warm voorstander van financiële onafhankelijkheid van vrouwen. (p 276)  
Dankzij een maatschappelijke ontwikkeling als ‘Er moet een vrouw in’ de Europese Commissie (noot 3) is Neelie tenslotte eurocommissaris geworden. En de grootste succesfactor van Neelie Kroes - haar geheim?! - is volgens mij dat zij ‘ja, ik wil (graag)’ durft te zeggen en te doen! Ze durft risico's te nemen en leert van haar fouten.

Gelukkig voor Neelie Kroes veranderde de betekenis van sekse tijdens haar leven aanzienlijk. Het is nu immers (bijna) helemaal OK om rood gelakte nagels te hebben, hoge hakken te dragen en in de ‘derde leeftijd’ te werken. Via Neelie ‘haar uitzonderlijke levensloop’ krijgt de geschiedenis van vrouwen als politica’s aan de top ‘een gezicht’! En voor Neelie, haar auteur Alies Pegtel, mij en andere vrouwen deed en doet sekse er echt wel toe!

Noten 
1.Biografie Neelie Kroes verbonden met Stratego, the next level en de derde leeftijd http://angermaneuropa.blogspot.nl/2013/02/biografie-neelie-kroes-verbonden-met.html 
2. Eurocommissaris Neelie Kroes verbonden met wereldreis Aletta Jacobs #e-skills #IAW http://angermaneuropa.blogspot.nl/2012/03/eurocommissaris-neelie-kroes-verbonden.html
3. 'Er moet een vrouw in' is ontleend aan Hilda Verwey-Jonker: jaren 50 feminist, opinion leader en voorbeeldvrouw http://angermaneuropa.blogspot.nl/2014/07/hilda-verwey-jonker-jaren-50-feminist.html
4. Boekpresentatie Neelie, brave meisjes schrijven zelden geschiedenis aan de Erasmus School of Economics Centennial, 15 mei 2014

dinsdag 28 oktober 2014

Connecting feminists by social media: IAW Board Meeting, EWL Policy Committee and Beijing20

IAW Board Meeting: equal rights = equal responsibilities
logo of IAW is Justice Woman in yellow
In october 2014 24 members of the extended IAW Board met in Sion, Switzerland. The International Alliance of Women (IAW) is an international NGO comprising of more than 40 member organisations involved in the promotion of women's human rights and gender equality, and of the empowerment of women and girls around the world. 
IAW is a non-political and feminist organisation founded in 1904 and based in Geneva. Subtitle of IAW is Equal Rights - Equal Responsibilities. IAW has general consultative status in ECOSOC (Economic and Social Council) since the beginning of the UN - 1947. Since October 2013 IAW has a new website www.womenalliance.org According to president Joanna Manganara the website is 'face and voice to the world'. (note 1)
 
Do you want to help IAW at Facebook and Twitter?
On Facebook news from IAW is published and news from other NGO's, newspapers or individuals is shared in accordance with the focus of IAW. At the time of writing this blog Facebook IAW has 550 likes. Womenalliance at Twitter has 240 followers. According to Lene Pind, head of Communications Unit, 'It is a rather informal medium, but very effective and very fast'.
Result of my inventarisation: 11 of the women attending the Board Meeting are using Facebook and 5 are using Twitter. 
International Alliance of Women as a NGO has a glorious past and has to work on getting a glorious future. The individual members and their organisations are encouraged to like, share, post, comment, follow and RT (ReTweet)! 'The board ... decided that the further development of these social media was to be pursued.'

New Policy Committee of European Women's Lobby 
130 ´Phenomenal Woman´ members of EWL, representing EU countries and European-wide organisations, attended the General Assembly in Lisbon in October. European Women's Lobby (EWL) is the largest umbrella organisation of more than 2000 women's associations in the European Union (EU), working to promote women's rights and equality between women and men.


Arina Angerman (left) of IAW an European-wide organisation from Amsterdam was elected as representative to new Policy Committee / Board of Administration and Marion Boeker (right), Vice-President for IAW European Membership from Berlin is alternate. Arina continues the representation at EWL of Joanna Manganara, president IAW, from Athens. The new Policy Committee of EWL has 38 elected members.

Beijing20
The international community will celebrate the 20th anniversary of the Beijing Platform for Action, a fundamental human rights instrument for women and girls adopted in 1995. Marion and I attended the launch of EWL's Beijing+20 report in Lisbon.
EWL demands as actions a.o. women as agents of change for a sustainable people-centred world. IAW too wants emphasis on women as agents of change in their essential contribution to solutions of problems. European Women´s Lobby is posting or sharing every day at Facebook and already has 17500 likes!

Goal of IAW representative at EWL will be 
--- to share information and spreading knowledge by Twitter or Facebook in order to strenghten the visibility of IAW and EWL at social media by posting or sharing at least twice a week (social media mobilisation)

--- From Words to Action 2015 Beijing20 Calendar of EWL...
let´s make 3 months to take action from words by writing a blog 
** read European´s Women´s Voice publication on women´s economic independence (improving gender equality by diminishing tax evasion / the price of austerity - jan 17)
** women´s political participation is fundamental to democracy, we want parity at all levels of political and economic decision-making from finance to health (we develop women's leadership in decision-making and want Zero Tolerance to FGM - febr 6)
** connecting generations of feminists by using modern technology (we work on capacity building and mutual learning = lifelong learning may 17)

Call to a doable action!? Please join
 International Alliance of Women or European Women´s Lobby or Arina Angerman or Marion Boeker at Twitter in order to follow, share and engage with their activities for Gender Equality or Equal Rights = Equal Responsibilities F/M or Social Media + Women´s Rights = The Future!

   note 1. in Reports for IAW Board Meeting Sion, Switzerland 2014 Compiled by Lene Pind, head of Communications Unit

maandag 15 september 2014

(Baby) Boomers leren een leven lang: NU social media e-skills leren?

Als historica hou ik van achteruit kijken en als maatschappelijk betrokken burger van vooruitlopen op. Als entrepreneur Social Media 4 Boomers combineer ik in dit blog de terugblik met Social Media e-skills leren en de positie van vrouwen verbeteren. 

Het jaar van het paard is nu
In maart 2014 keek ik al even achteruit naar september 1995 toen ik de eerste rapportage e-mails stuurde (blog) en de kansen voor vrouwen en
Paard stempel uit 1995
hun organisaties van het wereldwijde web (internet) ontdekte. Ik nam toen deel aan het NGO Forum in Huairou tijdens de 4e Wereldvrouwenconferentie van de Verenigde Naties in Beijing. Het jaar van het Paard - nu - is volgens CatharinaWeb een jaar vol acties en innovaties. (noot 1) Mijn eigen innovatie is de start van Social Media 4 Boomers: betere e-skills en waardevollere resultaten van Boomers door 'n Boomer (peer). (Baby) Boomers zijn volgens Jeanet Bathoorn in Get Social in Business (p. 18) tussen 1946 en 1960 geboren. 

Sinds 5 jaar gebruik ik social media zoals LinkedIn en Twitter om het aantal met mij verbonden personen uit te breiden. Ik heb nu 750 LinkedIn Connections en 625 followers op Twitter. Online kennis en informatie delen van koplopers en mezelf is leuk om te doen en maakt me gelukkig. Ik ben persoonlijk en deel veel 'nice and need to knows' met mijn diverse netwerken. En tweets van de mensen die ik volg, geven me informatie over innovatieve ontwikkelingen. (noot 2) 

Social Media e-skills leren is NU
Graag deel ik met jou 'n prachtig citaat "We don't have a choice on whether we DO social media, the question is how well we DO it" by Erik Qualman uit de You Tube Social Media Revolution 2014
http://www.youtube.com/watch?v=0eUeL3n7fDs
Waardevolle need to know quotes 4 Boomers

- "The fastest growing segment on Facebook is 55-65 year-old females"
- "78% of consumers trust peer recommendations"
De belangrijkste boodschap is: luister eerst naar de wensen van Boomers V/M.


Wil jij de positie van vrouwen ook verbeteren? 
In opdracht van MeesPierson onderzocht de universiteit van Maastricht het schenkgedrag van ruim 700 Nederlandse klanten van de ABN Amro - allemaal (multi)-miljonair. NRCQ publiceerde 10 september een aantal opvallende uitkomsten. De ondervraagde miljonairs geven zo'n 11.000 Euro per jaar aan goede doelen. Voor andere vrouwen, hun organisaties en mij zijn de opvallende resultaten: 
- vrouwen doneren gemiddeld meer dan mannen (3,6 en 3,2%) van hun inkomen;
- vrouwen geven relatief veel meer aan organisaties die de positie van de vrouw verbeteren. 
Waarom geven vrouwelijke en mannelijke miljonairs aan goede doelen? ''Vooral omdat ze er plezier aan beleven ... Daarnaast zijn ... de wens om bij te dragen aan een betere wereld en de wens iets terug te geven aan de samenleving van belang".

Call-to-action
Wil je geattendeerd worden op nieuwe waardevolle content op dit blog? Submit dan je email adres bij Follow by Email aan de rechterkant van dit blog.

Noten
1. het jaar van het paard zie blog: http://angermaneuropa.blogspot.nl/2014/03/tulip-cathay-year-of-horse-and-blogger.html "People born in Year of the Horse have ingenious communicating techniques (strength) ...and are independent (weakness)"
2. LinkedIn 2009 & Twitter 2010 & e-skills zie blog: http://angermaneuropa.blogspot.nl/2014/02/social-media-4-boomers-acties-linkedin.html

zaterdag 23 augustus 2014

Minder belastingparadijs NL door minder belastingontwijking in de EUEen rechtvaardiger belastingstelsel in NL en de EU is een maatschappelijk thema waaraan ik sinds 2012 werk vanuit mijn politieke politieke partij in Amsterdam door samen met andere afdelingen een motie of amendement in te dienen op het landelijke PvdA Congres. (noot 1) Mijn eigen bijdrage is een Column 'Van Belastingparadijs naar Burgerparticipatiefonds in Amsterdam' uit maart 2013. (noot 2) En vervolgens regelmatig berichten plaatsen of delen op Twitter en Facebook over belastingontwijking en wat te doen. (noot 3)

Het belastingparadijs NL
Het in de vakantie gelezen boek is de geactualiseerde editie van Het belastingparadijs uit 2013. Ik kocht het bij Boekhandel Van Pampus op de KNSM-laan in Amsterdam. Het boek is door (voormalige) Quote journalisten Martin van Geest, Joost van Kleef en Henk Willem Smits en huidige D66 stemmers (p. 243) soepel geschreven en leest erg gemakkelijk. Spannend vind ik de hoofdstukken over de historische ontwikkeling van fiscaal vriendelijk onderhandelen in belastingparadijs NL en de rol van de VOC (p. 242), Duitsland en de Antillen daarin. En natuurlijk het hoofdstuk "Hollands Hollywood'' over Rolling Stones, U2 en dj's, en in "Naheffing" over ABBA, David Bowie (p. 262) en het bericht over De Nederlandsche Bank op @Quotenet 'DNB: acht op de tien (onderzochte) trustkantoren zijn (nog steeds) boevennesten' (p. 263).

RT door @ArinaNoel     Robert Went @went1955
 · Jul 25

Money money money.... "ABBA routes royalties through Dutch tax system, says new book" — Dutchnews —  

Om hoeveel Euro's en mensen gaat 't?
Hoeveel geld stroomt er volgens Het belastingparadijs fiscaal vriendelijk door Nederland? ''80 van de 100 grootste bedrijven ter wereld fiscaliseren in onze kleine polder (p. 98)''. Op het terrein van elektronica zijn dat Samsung, Apple en Toshiba en in de telecom Telefónica en Vodafone. Het gaat om zo'n 6.200 'dossiers' - ''buitenlandse bedrijven die in Nederland een fiscaalvriendelijke belastingconstructie hebben opgetuigd (p. 101)''. Zij sluisden in 2010 5.100 miljard euro aan dividenden, rente en royalty's door NL: een erg groot fiscaal doorvoerland! Dit is ''een bedrag ter grootte van tien procent van de wereldeconomie'' (p. 223) 
Door een aangenomen motie van de Tweede Kamerleden Bruno Braakhuis (GroenLinks) en Ed Groot (PvdA) wordt in 2012 bekend dat in 2009 de belastingopbrengsten van 'buitenlandse' vennootschappen bijna een half miljard is = 0,0095% heffing van 5.100 miljard (p. 111/2). Negen op de tien van deze 'buitenlandse' bedrijven hebben in NL niemand op de loonlijst staan. (p. 102). Er werken zo'n 3.700 mensen - 0,04% van de beroepsbevolking - voor deze bedrijven zoals trustkantoren, notarissen, advocaten, belastingadviseurs, accountants en andere dienstverlenende professionals in hotels, restaurants en taxi's. Deze 'buitenlandse' bedrijven profiteren van allerlei voorzieningen zoals onderwijs, veiligheid en recht waar het midden- en kleinbedrijf en burgers heel veel meer belasting voor betalen. Hoe gaat maatschappelijk verantwoord ondernemen en het nieuwe belastingplan zorgen voor minder belastingontwijking en voor eerlijke belasting?

Europese Unie biedt kansen!
Ook vele bedrijven uit EU-landen als Portugal, Griekenland en Spanje maken gebruik van belastingontwijking via Nederland. Terwijl Nederland garant staat voor vele miljarden euro´s (17,7) in verband met de reddingspakketten en noodsteun (p. 232/3). En Nederlandse multinationals als Unilever, Philips en DSM met hun kapitaal fiscaal naar België vluchten (p. 241). 
Wat kan de EU aan belastingontwijking gaan doen oftewel aan 'fair tax share'? Verplichting tot country-by-country reporting zoals in de VS (p. 240) en/of één 'Europa-breed' vennootschapsbelastingstelsel - common consolidated corporate tax base (CCTB) (p. 237).

En inspirerend voorstel dat ik las in de Volkskrant op 17 september 2014 over OESO rapport als voorstel voor G20 om een einde te maken aan 'treaty-shopping': ''het oneigenlijk gebruik maken van belastingverdragen die landen met elkaar sluiten''. op 7 mei 2014 Band als luid protest bij brievenbusfirma Samen met plan tegen belastingontwijking in bus gedaan
Embedded image permalink


Gedeelde tweet van PvdA lijsttrekker Paul Tang tijdens de campagne voor de EP verkiezingen. Op de Herengracht in Amsterdam bij de brievenbusfirma van Rolling Stones en U2.


Noten
1. Overgenomen amendement (37) voor PvdA Verkiezingsprogramma Europees Parlement in februari 2014 ‘’We gaan voor een intensivering van de bestrijding van misbruik van de BTW en benaderen initiatieven daarvoor positief. De BTW is een belangrijke inkomensbron voor de EU en verdient bij uitstek een halsstarrige verdediging tegen ontwijking, uitholling en misbruik.” 
2. Column 'Van Belastingparadijs naar Burgerparticipatiefonds in Amsterdam' uit maart 2013. 
3. RT van campagne aanpak belastingontwijking in de UK 
" Tired of big companies getting away with ? Ask your local council to take action "
  

donderdag 24 juli 2014

Hilda Verwey-Jonker: jaren 50 feminist, opinion leader en voorbeeldvrouw

Het derde gedeelte 'Autoriteit' in de biografie Drift & Koers over Hilda Verwey-Jonker (1973 - 2004) begint Margit van der Steen met "Hilda Verwey-Jonker werd oud zoals ze geleefd had en bleef actief voor de publieke zaak." (p. 381) In plaats van als bestuurder veelvuldig te vergaderen gaf ze als 'spraakmakende socioloog' interviews aan dagbladen en magazines, en publiceerde ze vele artikelen in vaktijdschriften en bijdragen aan beleidsrapporten. 
In 1973 - in het jaar dat ze 65 werd en in de 'derde leeftijd' - ging ze drie jaar parttime als wetenschappelijk hoofdmedewerker sociologie werken aan de universiteit Utrecht. En in 1988 publiceerde ze haar persoonlijke ervaringen in haar autobiografie Er moet een vrouw in. 

Jaren 50 feminist en prijs Aletta Jacobs in 2000

Ik ken Hilda Verwey-Jonker vooral als ´studente´ eigentijdse geschiedenis begin jaren 80 uit het archief als presidente van de Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap in de jaren vijftig, en uit haar pleidooien en acties voor Gelijke Behandeling van gehuwde vrouwen: juridisch handelingsbekwaam en buitenshuis mogen werken. 
Ik herken de typering van Margit "Hilda Verwey-Jonker was bij uitstek een exponent van het jarenvijftigfeminisme waarin uitsluiting en achterstelling bekritiseerd werden met een beroep op expertise, internationale verdragen en argumenten van redelijkheid en rechtvaardigheid...het accent lag op juridische aanpassingen van wet- en regelgeving." (p. 383/4). Hilda Verwey-Jonker zette hierbij de maatschappelijke context, de meningen en de cijfers altijd goed op 'n rijtje. 
In 1954 was het 60 jaar geleden dat de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht werd opgericht en 100 jaar geleden dat Aletta Jacobs werd geboren. Als presidente van Vrouwenbelangen ontving Hilda koningin Juliana toen bij de herdenking van de oprichting van de Vereniging. (p. 451) In 2000 kreeg Hilda Verwey-Jonker de prijs die naar Aletta Jacobs is genoemd voor haar verdiensten en voorbeeldfunctie op het terrein van de vrouwenemancipatie. (p. 445)

'Opinion leader' met typemachine
Hilda Verwey-Jonker hield zich in besturen, commissies, sociale wetenschap en beleidsontwikkeling naast vrouwen ook vele jaren bezig met arbeiders, vluchtelingen en ouderen. "Ze bracht verschillen aan tussen generaties, tussen hoger en lager opgeleiden, tussen getrouwden en ongehuwden, tussen oud en jong, tussen allochtoon en autochtoon en dominant en minder machtig." (p. 387) ''Haar onderzoek had een politieke en maatschappelijke impact. Op de grens van wetenschap, beleid en politiek kwam zij het beste tot haar recht." (p. 394)
Als 'opinion leader' tikte zij veelvuldig op haar typemachine zoals te zien is op 'n foto ter gelegenheid van een reportage over 100 jaar sociaal democratie in 1994. (p. 447) Tikkend voor haar analyses van fasen en processen in emancipatiebewegingen, en voor het zeer uitgesproken beschrijven van haar ervaringen zoals die als oudere vrouw met discriminatie. 

Marie Anne Tellegen 'Er moet een vrouw in'
Door in het derde gedeelte van deze biografie over Hilda Verwey-Jonker te lezen, zoek ik op Google naar Marie Anne Tellegen en heb ik behoefte de autobiografie van Hilda Verwey-Jonker Er moet een vrouw in uit 1988 te herlezen. En de inhoud te verbinden met mijn artikel uit 1986 en doctoraalscriptie uit 1985 over de 'oudste emancipatievereniging' de Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap 1949-1967 en met ´Vrouwen mogen niet vechten´ uit de biografie van Margit van der Steen. Deze inhoud en verbinding wil ik in 'n ander blog gaan beschrijven.
Tenslotte een treffende passage over Marie Anne Tellegen. "Door toedoen van Tellegen werd het devies 'Er moet een vrouw in' nogal eens tot uitvoering gebracht, zoals bijvoorbeeld in de afvaardiging naar de eerste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties." Deze digitale biografie is geschreven door de biografe van Aletta Jacobs: historica Mineke Bosch :-) 
Hilda Verwey-Jonker vroeg voor haar tachtigste verjaardag als cadeau 'n bijdrage voor het Marieanne Tellegenfonds (p. 423) en stelde het prijzengeld voor de Aletta Jacobsprijs beschikbaar voor het schrijven van een biografie over Marie Anne Tellegen (of over Liesbeth Ribbius Peletier). Dus Marie Anne was volgens mij 'n heel groot voorbeeld voor Hilda!

Meer lezen over activiteiten bij VN, Vrouwenbelangen en SER
1. blog Hilda Verwey-Jonker bij CSW in New York en Vrouwenbelangen: vrouwen in de politiek
http://angermaneuropa.blogspot.nl/2011_05_01_archive.html
2. blog 'Een insluipster in de SER': Hilda Verwey-Jonker http://angermaneuropa.blogspot.nl/2011_06_01_archive.htmldinsdag 17 juni 2014

Internet of Customers Salesforce1 WorldTour Amsterdam 2014.05.27

Salesforce.com started in 1999 and I discovered the cloud computing company in 2013. Attending salesforce 1 WorldTour was an inspiring experience!

Personal report

Focus of salesforce 1 WorldTour are the more digitally savvy customers -:) 
My 3 key words as a feedback from Amsterdam: Internet of Customers replaces Internet of Things; Salesforce Foundation is an opportunity; Dutch fund Mama Cash is using its licenses.

Internet of Customers 
Salesforce.com is 'the world's largest provider of customer relationship management (CRM) software' . Two of their 'local' customers are KLM (service and engage customers through social media) and Philips Healthcare (service to employees). 

Salesforce Foundation 
is integrated philantrophy: 'leverage salesforce.com's people, technology and resources to improve communities around the world'. Since the start in 1999, there have been a focus on social good combining time, free licenses and grants. Every year, each employee is entitled to 6 days of paid time-off for volunteer projects of their choice. The 1/1/1 model is a giving back model to communities. Employees of Salesforce.com have giving 620,000+ service hours to 22,000+ Nonprofit & Higher Education Organizations.  


Mama Cash
Since more than 20 years I donate money and time to Mama Cash, an international women's fund based in Amsterdam. I attended a breakout session in which Mama Cash (she changes the world) told how she accelarates fundraising and grantmaking with Salesforce.com technology. 

Nice to do and share

My own selfie with Google Glass  
Google is one of my favorite services - Search, Gmail, Blog, Chrome, Play. Selfie with Google Glass made by crmwaypoint.com the recognized market leader with regard to Salesforce.com in Benelux. 

ObamaforAmerica2012 
I'm a political activist using the internet in elections since 1997 and a digital campaigner using Twitter since 2010. Writing this blog I discovered a best practice - how Obama for America succeeded with Salesforce.com YouTube.
dinsdag 20 mei 2014

Europese Vrouwenbelangen M/V 50/50 - Stem op een vrouw! #EP1989, #EP1994 en #EP2014

Het doel van de Aktie M/V 50/50 van Vrouwenbelangen in 1994: 1 op de 3 = 35% van de Europarlementariërs is vrouw, is in 2009 bereikt! De Vereniging voor Vrouwenbelangen werkte in 1993 samen met de Europese Vrouwen Lobby en het EG-netwerk 'Vrouwen en de besluitvorming'.  

Europese Vrouwenbelangen uit 1989
Aanleiding voor het nummer 'Europese Vrouwenbelangen' uit 1989 zijn de verkiezingen op 15 juni voor het Europese Parlement. Het belang van de Europese Gemeenschap blijkt duidelijk uit de EG-richtlijnen gelijke behandeling. Het percentage vrouwen in het Europese Parlement was door de verkiezingen in 1984 17% en bleef daarmee sinds de eerste verkiezingen voor het EP in 1979 steeds onder de 20%! 

Behartiging van vrouwenbelangen in het Europese Parlement vindt vooral plaats vanuit de Commissie Rechten van de Vrouw. Een drietal Nederlandse leden van die commissie, Hedy d' Ancona (PvdA), Hanja Maij-Weggen (CDA) en Jessica Larive (VVD) beantwoordden een aantal vragen. 


Enkele - ook nu nog - actuele en boeiende quotes
Hedy d' Ancona "De Gelijke Behandelings richtlijnen voor vrouwen... fungeerden en fungeren vaak als stok achter de deur en ze bieden vrouwen de mogelijkheid om zich op die wetgeving te beroepen. Maar dat dit laatste helaas nogal vaak nodig is, komt omdat op nationaal niveau de politieke wil voor de daadwerkelijke uitvoering van die Europese richtlijnen nogal eens ontbreekt." 
Hanja Maij-Weggen "De praktijk wijst uit dat er vrijwel altijd opwaarts wordt geharmoniseerd dat wil zeggen dat EG-lidstaten die een minder goede wet- en regelgeving kennen zich aanpassen aan een betere en gunstiger wetgeving op Europees niveau. Het is bekend dat ons land nog altijd een achterstand heeft op het gebied van de positie van de vrouw (onderwijs, arbeidsparticipatie ..."
Jessica Larive "Mijn ideaal is te komen tot geïntegreerd Europees beleid: alle maatregelen automatisch toetsen op de gevolgen voor vrouwen. Maar zover zijn we nog lang niet. ... Samenwerken in vrouwennetwerken als 'Vrouwenbelangen' en zorgen dat je geluid en je artikelen ook elders worden gehoord en gelezen."

Zowel Hedy d' Ancona als Hanja Maij-Weggen zijn oud-ministers!

Vrouwelijke politici hebben uw stem net als in 1989 en 1994 hard nodig! 

Noot
- Europese Vrouwenbelangen mei/juni 1989 is financieel mede mogelijk gemaakt door de Commissie van de Europese Gemeenschappen, Bureau in Nederland.
In 1989 is Arina Angerman Eindredacteur en in 1994 is zij Coördinator Aktie M/V 50/50 van Vrouwenbelangen.