woensdag 4 november 2015

Meer vrouwen in #ICT betekent 4xC = kansen Babyboomers?!

3 miljoen van de Nederlandse vrouwen zijn financieel niet zelfredzaam. En 50% vrouwen zijn financieel afhankelijk?! (Noot 1) Meer vrouwen in ICT betekent (meer) kansen om dat wel te worden!
magvilla.nl/magazine/254/lof
Tijdens de Code to Change eSkills bootcamp ontving ik een prachtige glossy van Lof over Vrouwen & IT van Geke Rosier, oprichter RightBrains, die ik ken sinds de publicatie Ronde vormen in IT

ICT rolmodellen voor Boomers?!
Helaas staat in de geweldig inspirerende speciale editie van Vrouwen Lof IT met 19 rolmodellen geen enkel verhaal over een IT professional van mijn generatie: de Babyboomers. De groep die volgens social media expert Jeanet Bathoorn tussen 1946 en 1960 geboren is. Een hele goede vriendin van mij werd vorig jaar 55. Zij is daarmee een Boomer en haar AOW-leeftijd is nu minimaal 67. Zij is een top expert in de C van communicatie en content: informatie/data verzamelen en analyseren! 
Volgens Geke Rosier ''gaan steeds meer banen zich afspelen op het snijvlak van data, technologie, analyse en informatie'' (p 6 Lof). Mijn goede vriendin kan prima in dat soort ICT banen werken :-) 
Mijn eigen ICT ervaring is ook vooral met de C van Communicatie (online en offline netwerken), Connect (mensen en thema's verbinden), Content (inhoud ontwikkelen en hergebruiken) en Co-creatie (samenwerken met diverse organisaties en generaties) : 4xC. (Noot 2) Meer vrouwen in ICT betekent meer gebruik gaan maken van de C-skills van Boomers die als vrouwen een achtergrond hebben in innovatie, communicatie, informatietechnologie en management! Zij hebben immers ruime ervaring in hoe zich staande te houden in een wereld waarin mannen oververtegenwoordigd zijn :-)

Digitale economie biedt Babyboomers kansen!
Sheryl Sandberg van Lean In. Vrouwen, werk en de weg naar succes bereikte de ICT top bij Facebook zonder technische bagage. Net als een voorbeeldvrouw in de politiek: power lady Neelie Kroes EU Commissaris Digitale Agenda (2009-2014). (Noot 3) De digitale economie biedt mogelijkheden voor vrouwen van diverse generaties! Welke app die er toe doet, wil jij ontwikkelen met en voor Babyboomers? Inspiratie kan de app van www.talkingdress.nl zijn (p 65 Lof). Welk sociaal-maatschappelijk probleem op het terrein van een leven lang leren en ICT kansen voor vrouwen wil jij samen met #HeForShe's uit diverse generaties oplossen en daarmee de wereld beter maken?!

Vragen voor call-to-action Advies++
- Hoe kan ik je helpen als ICT ondernemer of bestuurder van een NGO om (nieuwe) eSkills met meer resultaat te leren gebruiken?
- Welk probleem heb jij als Boomer bij je inzet op LinkedIn, Twitter of Facebook?
Arina Angerman (Noot 4) helpt je graag 1x gratis op maandagavond tussen 20.45-21.45 of vrijdagochtend 10.30-11.30 20 minuten via Skype. Stuur je vraag aan arina.angerman[at]gmail.com en krijg binnen 48 een antwoord over 't tijdstip.
Help je bedrijf of NGO, stel je vraag en zie via Skype hoe je social media beter kunt gebruiken! 

Meer informatie
1. Bedreiging door te weinig financiële veerkracht - blog
2. In 1995 gebruikte ik de kracht van Internet (IT) en Communicatie - blog "E-mailen is een van de leukste dingen die ik tot nu toe op het NGO-Forum (tijdens de vierde Wereld Vrouwen Conferentie in China) heb gedaan. Ook omdat het nieuw voor mij is". 
3. Wat is het geheim van NEELIE Kroes' succes? - blog
4. Website Social Media 4 Boomers Arina.Angerman.com

woensdag 30 september 2015

Netwerken, feminisme en leven lang leren: Advies+

Ik hou ontzettend van offline en online strategisch te netwerken. Ik krijg er inspiratie van en vind 't leuk om mensen en organisaties te helpen door ze te verbinden. 1 Op 22 september 2015 neem ik deel aan een Webinar van Petra Iuliano. Ik ken Petra bijna vijf jaar op Twitter @Petra Iuliano  en hoor haar stem nu voor 't eerst. Door het volgen van haar Webinar ontdek ik opnieuw - net als door deelname aan enkele seminars bij de Open Circles Academy in 2014 - de sterke samenhang tussen persoon, goed doel en ideale klant. 

Persoon en goed doel
Mijn goed doel is feminisme oftewel vrouwenrechten = mensenrechten. Ik schrijf blogs over biografieën met deze invalshoek. Het blog met de meeste pageviews gaat over powerfeministe Neelie Kroes. 2 Vanuit mijn verlangen om samen met anderen te werken aan een betere wereld voor vrouwen en mannen ben ik actief lid van een politieke partij en een vrouwenorganisatie: crowdsourcing. Ik besteed 8-12 uur per week aan deze maatschappelijke activiteiten voor gelijke rechten en mogelijkheden van vrouwen en mannen.
De voorgangers van deze politieke partij en vrouwenorganisatie zijn opgericht in 1894. Ik deed onderzoek naar beide organisaties in de jaren 30, 40 en 50 van de vorige eeuw als student geschiedenis in Groningen en ben er nu zo'n 25 jaar lid van. Als geschiedkundige hou ik ervan om verbonden te zijn met het verleden, kijk ik graag (5, 10 of 20 jaar) achteruit en werk ik al drie decennia vooral vooruit :-) 3

Ideale klant 
Het vooruit werken gericht op een betere toekomst voor vrouwen en mannen van verschillende generaties en met diverse achtergronden komt door mijn ambitie van economisch zelfstandig te willen zijn en blijven. In 2011 was de helft van de vrouwen (52%) tussen de 20-65 jaar economisch zelfstandig tegen driekwart (74%) van de mannen. Voor een alleenstaande is dat in 2014 70% van het wettelijk minimumloon en dat is circa 900 Euro per maand. (Bron: Wikipedia en SCP) Gelukkig hoef ik als ICT professional, bestuurder en entrepreneur al jaren niet te leven van dit minimum. Alleen wat meer inkomen is welkom:-)   
Financieel onafhankelijk zijn door te kunnen werken in een baan, onderneming of bestuur betekent voor jou en mij een leven lang leren van nieuwe digitale vaardigheden - eSkills - zoals Internet en e-mail in de jaren 90 en social media zoals LinkedIn, Twitter en Facebook NU. Immers leven is leren!
Behoor jij tot mijn ideale klant? Ben jij een (Baby) Boomer geboren tussen 1946 en 1960? Wil je de eerste of volgende stappen zetten van e-mailen naar veilig informatie en kennis te delen op social media? Of wil jij je goede doelen (ANBI's) helpen om waardevolle standpunten en acties te delen? De verhoging van de AOW-leeftijd betekent ook dat wij - Boomers - nieuwe digitale vaardigheden moeten blijven leren! 

Vragen voor Advies+?
  • Hoe kan ik je helpen als ondernemer, professional of bestuurder om (nieuwe) eSkills beter te leren gebruiken?
  • Welk probleem heb jij als Boomer over je inzet op LinkedIn, Twitter of Facebook?
Arina Angerman helpt je graag 1x gratis op maandagavond tussen 20.45-21.45 of vrijdagochtend 10.30-11.30 een kwartier of half uur via Skype. Stuur je vraag aan arina.angerman[@]gmail.com en krijg binnen 48 uur een antwoord. Help jezelf en je organisatie of bedrijf, stel een vraag en hoor hoe je social media beter kunt gebruiken!
Noten 
1 Blog Meerwaarde offline en online netwerken 
2 Blog Biografie Neelie Kroes
3 Blog Crowdfunding als social entrepreneur

Arina Angerman schrijft blogs, voert acties uit en geeft advies over social media aan (Baby)Boomers V/M.

dinsdag 1 september 2015

Blog over biografie Marie Anne Tellegen: medeverantwoordelijkheid van vrouwen

In de zomer lees ik vaak een non-fictie boek. Nu de door W.H. Weenink soepel geschreven en prettig leesbare biografie Vrouw achter de troon Marie Anne Tellegen 1893-1976. Een vriendin leende haar paperback aan mij:-). Wim Weenink is met deze biografie genomineerd voor de Prinsjesboekenprijs 2015 (beste boek over de landelijke politiek) en staat op de longlist van de Libris Geschiedenisprijs 2015. 

Hoe ken ik Marie Anne Tellegen?
Paperback + voetnoten &  foto's
Ik kende Mej. Mr. Marie Anne Tellegen vooral uit gesprekken met collega-historica Roos Vermeij (doctoraalscriptie over M.A. Tellegen) en samenwerkingspartner in de Aktie Man/Vrouw 50/50 van Vrouwenbelangen Willy Stigter-Gonggryp (verzetsstrijdster en medewerkster van het Nederlandsche Vrouwen Comité). 
Ik las vorige zomer over Marie Anne Tellegen in het derde gedeelte van de door Margit van der Steen geschreven biografie over Hilda Verwey-Jonker. (Noot 1) Ik zocht toen op Google naar Marie Anne Tellegen en ontdekte de volgende passage "Door toedoen van Tellegen werd het devies 'Er moet een vrouw in' nogal eens tot uitvoering gebracht, zoals bijvoorbeeld in de afvaardiging naar de eerste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties." Deze digitale passage is geschreven door de biografe van Aletta Jacobs: Mineke Bosch (Hoogleraar Moderne Geschiedenis). In het begin van de jaren 80 leerden Mineke en ik elkaar kennen tijdens onze activiteiten voor de Vereniging voor Vrouwengeschiedenis in Groningen. 

Feministe die vrouwen en organisaties verbond
In dit blog herlees ik twee paragrafen die vrouwen in de titel hebben 'Strijden voor rechten van vrouwen' en 'Voorspraak voor vrouwen' uit de periode dat Marie Anne Tellegen als ambtenaar  - sociale zaken en statistiek - werkte na haar studie bij de gemeente Utrecht en als directeur van het Kabinet der Koningin Wilhelmina & Juliana in Den Haag. 
De crisis in de jaren 30 maakt Marie Anne Tellegen ervan bewust dat 'de strijd om de plaats van de vrouw in de maatschappij niet was gewonnen'. (p 61) Zij raakt via de Vereeniging van Vrouwen met Academische Opleiding (VVAO) betrokken in de strijd voor het kunnen (blijven) werken van vrouwen. Zij vindt dat vrouwen en mannen gelijkwaardig aan de samenleving moeten kunnen deelnemen. Marie Anne Tellegen is zelf een (bewust) alleenstaande werkende vrouw. 
Marie Anne Tellegen wordt eind 1934 presidente van de VVAO en zit van 1935 tot 1937 ook in het hoofdbestuur van de Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap (de grootste feministische organisatie van dat moment).
Begin 1935 vormen deze 2 en 8 andere vrouwenorganisaties het gezamenlijke Comité tot Verdediging van de Vrijheid van Arbeid voor de Vrouw (CVVAV). Ze strijden 'tegen het verschuiven van de werkloosheid naar de (gehuwde of huwende) vrouw' (p 63). 
Graag deel ik een citaat uit een interview met Marie Anne Tellegen in het Algemeen Handelsblad (NRC) uit 1935 "Het nadeel van deze generatie [vrouwen] is geweest, dat zij alles heeft gekregen, zonder dat zij daarvoor behoefde te vechten." W.H. Weenink typeert M.A. Tellegen als vormende van oftewel lerende aan de jonge generatie vrouwen. (p 66) 'Ze hamert erop dat de samenleving niet zonder de eigen inbreng van de vrouw kan.' (p 77) 

Er kan en moet een vrouw in
Marie Anne Tellegen maakt zich als voorzitter van 1945 tot 1956 van het Nederlandsche Vrouwen Comité (NVC) sterk voor het deelnemen van vrouwen aan het maatschappelijke proces. In het NVC hebben landelijk werkende vrouwenorganisaties, zoals de VVAO of Vrouwenbelangen, één vertegenwoordigster. Er heerst grote overeenstemming over 'Er moet een vrouw in'. Marie Anne Tellegen lobbyt vanuit haar functie als voorzitter en directeur om vrouwen op belangrijke en verantwoordelijke posten te krijgen. Zoals een lid in de delegatie naar de eerste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 1946 in Londen: Hilda Verwey-Jonker. Verwey-Jonker wordt als vertegenwoordigster van het NVC beschouwd. (p 220) En een vrouw in de Nederlandse parlementaire delegatie naar de Raad van Europa: Marga Klompé wordt plaatsvervangend gedelegeerde. Later wordt Klompé in 1956 de eerste vrouwelijke minister van Nederland op Maatschappelijk Werk (nu VWS). 
Tellegen vindt dat mannen denken vanuit abstracties en dat vrouwen de werkelijkheid achter die abstracties ervaren. (p 225) Volgens Marie Anne Tellegen moet de 'eigen waarde' van de vrouw het uitgangspunt zijn: de overtuiging dat vrouwen vanuit de eigen aard en ervaring een aparte stem moeten laten horen. (p 227) In 1976, kort voor haar dood, zegt ze: "De kern van de zaak was de Nederlandse vrouw ertoe te brengen medeverantwoordelijkheid te aanvaarden in het besef van eigen waarde. Er was een groot gebrek aan vrouwen die verantwoordelijkheid op zich willen nemen. Verantwoordelijkheid brengt eenzaamheid met zich mee en betekent op je zelf terugvallen." (p 243)

Leeservaring
Volgens de flaptekst beschrijft de biografie Vrouw achter de troon het leven van een onafhankelijke vrouw: een 'onderkoningin'. Ik heb van het lezen ervan genoten ...ook van hoofdstukken over Marie Anne Tellegen haar rollen in de jaren 20, het verzet tijdens de oorlog, de coalities met de minister-presidenten Willem Drees of Louis Beel en tenslotte in de relatie met Koningin Juliana en prins Bernhard.

Noot 1. Blog http://angermaneuropa.blogspot.nl/2014/07/hilda-verwey-jonker-jaren-50-feminist.html

Arina Angerman, entrepreneur Social Media 4 Boomers, is partner van bol.com Wanneer lezers (V/M) van angerman.europa via een link in de blogs een boek kopen, verdient Arina met deze transactie een kleine commissie.

dinsdag 30 juni 2015

Van Beijing '95 tot Amsterdam '15: een leven lang leren #eSkills

Door deelname aan de ronde tafel gesprekken 'I love feminism' met andere vrouwen over 'Van Beijing tot Feminisme Anno Nu' in 1995, 2005 & 2015 tijdens het Gelijk=Anders Festival, ging ik verschillende documenten over deelname aan het NGO Forum in Huairou (China) tijdens de vierde Wereld Vrouwen Conferentie herlezen. 

Beijing '95

Ik was toen 'in between jobs' en 'op zoek naar een nieuwe uitdaging' en ging als individuele deelnemer kansen verkennen van een nieuwe ontwikkeling: de elektronische snelweg = Internet en e-mail. Vrouwen hadden nog te weinig toegang tot de digitale snelweg, de wereldwijde koppeling van computernetwerken. 15% van de Internetters in Nederland was vrouw.
Als online reporter / verslaggever maakte ik gratis gebruik van de uitdaging te communiceren met Nederland via e-mail (elektronische post). Op de eerste dag van het NGO-Forum in Huairou - 30.08.1995 - vond een spannend e-mail gesprek plaats met Rob van Kamp (wethouder) en Saskia de Man (beleidscoördinator emancipatie) van de gemeente Amstelveen. Saskia antwoordt ‘Het is te gek om zo snel al je eerste indrukken te lezen. Dat maakt dat we ook een beetje in China zitten'. 
Arina Angerman (met baseball-cap) en Maja van der Velden (Antenna APC Nederland) e-mailen in Huairou in: Vrouwenbelangen Jaargang 60 Nr. 4

Op 5 september verstuurde arina@wcw.apc.org een e-mail ‘vrouwen in de besluitvorming’. 'Beste vrouwen en mannen in NL. Half the world; half the power. We love power and it is okay. E-mailen is een van de leukste dingen die ik tot nu toe op het NGO-Forum heb gedaan. Ook omdat het nieuw voor mij is.' Op 4 september 1995 waren er reeds 1500 e-mail accounts (postbus-adressen) in Huairou. Dankzij het NGO-Forum worden e-mailen en Internet nieuwe manieren voor (inter)nationaal netwerken en lobbyen. Vrouwen en hun organisaties gaan websites maken zoals op het Vrouwenplein in De Digitale Stad Amsterdam.

Amsterdam '15
Van communiceren en verbinden via e-mailen is 't NU via social media als Twitter, Facebook en blog geworden. 
Hoeveel vrouwen van toen zijn er nu actief op social media?5 van de 18 aanwezige abonnees van Vrouwenbelangen die deelnamen aan het NGO-Forum in 1995, zijn nu aanwezig op LinkedIn. Van hen stuurt er niemand tweets en deelnemer Lyda Verstegen (workshop Vrouwenbelangen) plaatst vaak een bericht of vind-ik-leuk op Facebook. En deelnemer Joke Sebus (workshop European Anti-Poverty Network) schrijft en plaatst al vele jaren berichten op de website van Vrouwenbelangen. 
Bijna 20 jaar na Beijing is het gebruik van Internet volgens het CBS (2013): thuis toegang tot en e-mailen door mannen en vrouwen in NL tussen de 99% en 95%. 

Een leven lang leren #eSkills in Agenda voor de Toekomst
Het vergroten van de economische zelfstandigheid van vrouwen is sinds 1985 een speerpunt van het huidige emancipatiebeleid. Economisch zelfstandig worden en blijven is al decennia mijn persoonlijke ambitie. In 2011 was de helft van de vrouwen (52%) tussen de 20-65 jaar economisch zelfstandig tegen driekwart (74%) van de mannen. Voor een alleenstaande is dat in 2014 70% van het wettelijk minimumloon en dat is circa 900 Euro per maand. (Bron: Wikipedia en SCP)
Financieel onafhankelijk zijn door te (blijven) werken in een baan of (online) onderneming betekent een leven lang leren van nieuwe digitale vaardigheden - eSkills - zoals Internet en e-mail in de jaren 90 en social media zoals Twitter en Facebook NU. Foto van toen Arina over het agendapunt een leven lang leren #eSkills sprak tijdens #gelijkis door @NancyJouwe :-) Immers zonder een leven lang te leren worden en blijven we - vrouwen in al hun verschillen - niet economisch zelfstandig!!!!!

Meer informatie
1. Gelijke vertegenwoordiging van vrouwen in (Online) Media? English http://angermaneuropa.blogspot.nl/2015/05/equal-representation-of-women-in-online.html
2. Get Social: Babyboomers die informatie delen op social media?! http://angermaneuropa.blogspot.nl/2015/04/get-social-babyboomers-die-informatie.html

Arina Angerman was 'n activiste voor het meer gebruik gaan maken van internet en e-mail in de vorige eeuw en 
schrijft NU blogs, voert acties uit en geeft advies over social media aan (Baby)Boomers ArinaAngerman.com
Meer info linkedin.com/in/arinaangerman Twitter @ArinaNoel

donderdag 28 mei 2015

Equal representation of women in (Online) Media? #Beijing20

One of the strategic objectives of the Beijing Platform for Action '95 is ‘Increase the participation and access of women to expression and decision-making in and through the media and the new technologies of communication.’ In 2015 the (inter)national community is celebrating the 20th anniversary of this fundamental human rights instrument for women and girls adopted in 1995.
Did you know that only 16% of photos in European newspaper show women over 45 years of age (according to the project “You can’t be what you can’t see”)? In the EU, women account for only 24% of people that we hear and read about in the news. Only 4% of the news coverage is against stereotypical portrayel. Note 1 In May 2015, European Women's Lobby (EWL) demands ‘Mirror, mirror on the wall …a fair and equal representation of women in the media in Europe’.

#Beijing20 & Twitter
During the past decade, advances in information technology have facilitated a global communications network that transcends national boundaries. One of the challenges is that women who write on the Internet and participate in social media, on blogs and other online forums, meet increasing hostility and harassment. This is a way to silence women’s voices in the public sphere.
At my public sphere Twitter account - @ArinaNoel - I retweeted an infographic of women in the media by UN Women. Note 2 There are around 2 Billion active social media accounts. Roughly half of social media users are women. Feminist hashtags - # - that have added to global conversations on gender inequality are #Beijing20 #HeForShe and #EverydaySexism The # symbol, called hashtag, is used to mark keywords or topics in a Tweet. 

How Far are We from Gender Equality?
Representing Vrouwenbelangen I attended a China-Netherlands Dialogue event Paneldiscussion about Women's rights on May 20th 2015 in Amsterdam. Ardi Bouwers presented a report on behalf of Radio Netherlands Worldwide (RNW) on the (in)equality and representation of women in media. 
"Bringing media accountability into the struggle for gender equality was the original impetus for the Global Media Monitoring Project (GMMP)... Every five years since 1995, the GMMP has documented trends in the portrayal and representation of women and men in news media discourse and imagery." page 6

GMMP 2015 Preview May 2015, page 11

Summary of GMMP 2015 Preview ''women's presence in media hasn't changed much in the past 20 years, if this rate of change continues, it will take at least 40 years to reach equality." page 12


Do you want to help IAW at Facebook and Twitter?
International Alliance of Women (IAW) publishes and shares news in accordance with the focus at the website. At the time of writing this blog IAW has at Facebook 757 likes and at Twitter @Womenalliance has 354 followers. 
Part of flyer IAW
IAW is an international non-governmental, feminist organisation. It works for the empowerment of women, the promotion of women's human rights and gender equality globally. Founded in 1904 and based in Geneva. 
IAW has general consultative status to ECOSOC (Economic and Social Council) since the beginning of the UN - 1947. 
Do you want to like, share, comment, follow or RT (ReTweet)? Please help us with small actions for gender equality!

Note 1 Read more in factsheet

Note 2 http://beijing20.unwomen.org/en/infographic/media

Blogger Arina Angerman 
is representing International Alliance of Women (IAW) in the Policy Committee of the European Women's Lobby (EWL). 
In 1995 Arina participated in the NGO Forum in Huairou during the United Nations 4th World's Women Conference in Beijing. During this NGO Forum she started sending emails as a reporter and learned how to use the world wide web as an activist. 
Arina is a consultant in how to use social media as a board member, entrepreneur or manager: Social Media 4 (Baby) Boomers


vrijdag 10 april 2015

Get Social: Babyboomers die informatie delen op social media?!

4 jaar geleden schreef ik een blog over Jeanet Bathoorn haar eerste Get Social Online netwerken voor beginners boek waarin ook een interview met mij staat. Nu zijn er 25.000+ exemplaren van de verschillende edities verkocht. Dit blog gaat over Get Social in Business, de geactualiseerde editie van november 2014. Met verschillende recensies ben ik het helemaal eens: duidelijke en leuke uitleg met inspirerende tips die praktisch toepasbaar zijn. Voor dit blog concentreer ik me op hoofdstuk 1 Wat verandert er allemaal? De redenen daarvoor: verschillende generaties verbinden en informatie (content) delen voor en door (Baby) Boomers. 

Verschillende generaties 
De generaties die opgroeien na de val van de muur in Berlijn en de VN-Wereldvrouwenconferentie in Beijing, waren 25 in november 2014 of zijn in september 2015 20 jaar. Ze zijn nu gewend om overal online te zijn en snel antwoorden te vinden. Leuk en inzicht gevend citaat van Jeanet ''de jonkies gebruiken social media alleen om contact met hun matties te onderhouden'' (p 13). 
Wat gebruikte jij om te communiceren of te informeren? Een vaste telefoon met draaischijf om te bellen of papieren fictie en non-fictie boeken om te lezen, (samen) luisteren naar op een pick-up draaiende lp's of (concept) berichten versturen met de fax naar iemand waar je mee samenwerkte? Ben jij net als ik een (Baby) Boomer, geboren tussen 1946 en 1960 of net als Jeanet Bathoorn een X-er (bijnaam 'Generatie Nix') geboren tussen 1961 en 1981?
De beschreven 'jonkies' behoren vooral tot de Generatie Z. Ze zijn 'Digital Natives' en volgens Jeanet (p 19) geboren tussen 1992 en 2010. 
Get Social in Business

Kennis en informatie delen
Wat hebben Babyboomers en Generatie Z met kennis? Boomers vinden 'kennis is macht' en Z's 'delen gemakkelijk hun kennis'. Van de Z's spreekt mij vooral aan: 'delen is vermenigvuldigen' en van de Boomers: 'meten is weten'. Wel heeft Generatie Z liever kennis en informatie van hun sociale (netwerk)vrienden/vriendinnen en de Boomers M/V liever uit e-mail nieuwsbrieven of uit via Google gevonden links.

Ben jij een Babyboomer? 
Hoe snel maakte jij gebruik van een nieuwe dienst als internet of e-mail? Behoorde je tot de grootste groep mensen die rond de eeuwwisseling online ging? 
Wil je of moet je nu de stap zetten van e-mailen naar kennis en informatie delen via social media? 
- Ben jij een professional, bestuurder of zelfstandige die online veilig kennis of informatie wil delen en meer over 't wat en hoe van social media wil weten?
- Wil jij je goede doelen (ANBI's) helpen om waardevolle informatie te delen en wil je dat anoniem (laten) doen?

Zo ja, neem voor meer informatie over mogelijkheden en resultaten van social media advies & acties contact op met arina.angerman[at]gmail.com van Social Media 4 Boomers. 
Arina is een persoonlijke adviseur en ambassadeur voor Babyboomers, hun werk en goede doelen. (Noot 2+3)

Noot 1 Blog over eerste Get Social en interview met mij http://angermaneuropa.blogspot.nl/2011/04/online-netwerken-voor-beginners-boek.html
Noot 2 Blog over (Baby) Boomers die een leven lang leren: NU social media e-skills leren? http://angermaneuropa.blogspot.nl/2014/09/boomers-v-leren-een-leven-lang-nu.html
Noot 3 Arina Angerman schrijft blogs, voert acties uit en geeft advies over social media aan Babyboomers ArinaAngerman.com

zondag 8 maart 2015

Do World Wide Women connect and share at social media? #Beijing20

On the occasion of International Women's Day 2015 I reuse content out of recent blogs at angermaneuropa.blogspot.com The (inter)national communities will celebrate worldwide the 20th anniversary of the Beijing Platform for Action, a fundamental human rights instrument for women and girls adopted in 1995. 


Big Plans ... Small Steps to goal 50/50 F/M
Thank you MamaCash and EWL!
Economic independence and austerity measures
One of the strategic objectives of the Beijing Platform for Action ’95 is ‘Promote women’s economic rights and independence …’ Women and the economy is one of the interdependent 12 critical areas of concern in this Platform for Action. 
After 20 years the gender pay gap remains a major issue within the EU as women workers on average earn 16% less than men. A worrying development is the widening gender pension pay gap which stand at 39% within the EU. 
Austerity measures have a huge effect on women, both as workers in the public sector and users of public services. Moreover, women bear a disproportionate share of tax burdens, as they use larger portions of their income on food and basis goods for the household. Did you see the European Women’s Lobby (EWL) video-clip “A she-(re)cession. What does austerity mean for women in Europe?”? (2013)

Do you want to help at Facebook and Twitter?
Lights at IAW Board Meeting in Sion, 2014
International Alliance of Women publishes and shares news in accordance with the focus. At the time of writing this blog IAW has 696 likes at Facebook. @Womenalliance at Twitter has 294 followers. IAW is a non-political and feminist organisation founded in 1904 and based in Geneva. Subtitle of IAW is Equal Rights - Equal Responsibilities. IAW has general consultative status in ECOSOC (Economic and Social Council) since the beginning of the UN - 1947. 
International Alliance of Women as a NGO has a glorious past and works on getting a glorious future. Do you want to like, share, comment, follow or RT (ReTweet)? Please join us with activities - small steps - for Gender Equality and Equal Rights!


Developing digital skills in 1995 
In 1995 I participated in the NGO Forum in Huairou during the United Nations 4th World's Women Conference in Beijing. Before this inspiring event I travelled by train from Beijing to Xian where I bought this horse stamp. In Huairou I started sending emails (blogger) and learned how to use the world wide web (Internet): developing digital skills. 

Blogger Arina Angerman
is representing International Alliance of Women (IAW) in the Policy Committee of the European Women's Lobby (EWL). She is a consultant in how to use social media as a board member, entrepreneur or manager: Social Media 4 (Baby) Boomers