donderdag 24 juli 2014

Hilda Verwey-Jonker: jaren 50 feminist, opinion leader en voorbeeldvrouw

Het derde gedeelte 'Autoriteit' in de biografie Drift & Koers over Hilda Verwey-Jonker (1973 - 2004) begint Margit van der Steen met "Hilda Verwey-Jonker werd oud zoals ze geleefd had en bleef actief voor de publieke zaak." (p. 381) In plaats van als bestuurder veelvuldig te vergaderen gaf ze als 'spraakmakende socioloog' interviews aan dagbladen en magazines, en publiceerde ze vele artikelen in vaktijdschriften en bijdragen aan beleidsrapporten. 
In 1973 - in het jaar dat ze 65 werd en in de 'derde leeftijd' - ging ze drie jaar parttime als wetenschappelijk hoofdmedewerker sociologie werken aan de universiteit Utrecht. En in 1988 publiceerde ze haar persoonlijke ervaringen in haar autobiografie Er moet een vrouw in. 

Jaren 50 feminist en prijs Aletta Jacobs in 2000

Ik ken Hilda Verwey-Jonker vooral als ´studente´ eigentijdse geschiedenis begin jaren 80 uit het archief als presidente van de Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap in de jaren vijftig, en uit haar pleidooien en acties voor Gelijke Behandeling van gehuwde vrouwen: juridisch handelingsbekwaam en buitenshuis mogen werken. 
Ik herken de typering van Margit "Hilda Verwey-Jonker was bij uitstek een exponent van het jarenvijftigfeminisme waarin uitsluiting en achterstelling bekritiseerd werden met een beroep op expertise, internationale verdragen en argumenten van redelijkheid en rechtvaardigheid...het accent lag op juridische aanpassingen van wet- en regelgeving." (p. 383/4). Hilda Verwey-Jonker zette hierbij de maatschappelijke context, de meningen en de cijfers altijd goed op 'n rijtje. 
In 1954 was het 60 jaar geleden dat de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht werd opgericht en 100 jaar geleden dat Aletta Jacobs werd geboren. Als presidente van Vrouwenbelangen ontving Hilda koningin Juliana toen bij de herdenking van de oprichting van de Vereniging. (p. 451) In 2000 kreeg Hilda Verwey-Jonker de prijs die naar Aletta Jacobs is genoemd voor haar verdiensten en voorbeeldfunctie op het terrein van de vrouwenemancipatie. (p. 445)

'Opinion leader' met typemachine
Hilda Verwey-Jonker hield zich in besturen, commissies, sociale wetenschap en beleidsontwikkeling naast vrouwen ook vele jaren bezig met arbeiders, vluchtelingen en ouderen. "Ze bracht verschillen aan tussen generaties, tussen hoger en lager opgeleiden, tussen getrouwden en ongehuwden, tussen oud en jong, tussen allochtoon en autochtoon en dominant en minder machtig." (p. 387) ''Haar onderzoek had een politieke en maatschappelijke impact. Op de grens van wetenschap, beleid en politiek kwam zij het beste tot haar recht." (p. 394)
Als 'opinion leader' tikte zij veelvuldig op haar typemachine zoals te zien is op 'n foto ter gelegenheid van een reportage over 100 jaar sociaal democratie in 1994. (p. 447) Tikkend voor haar analyses van fasen en processen in emancipatiebewegingen, en voor het zeer uitgesproken beschrijven van haar ervaringen zoals die als oudere vrouw met discriminatie. 

Marie Anne Tellegen 'Er moet een vrouw in'
Door in het derde gedeelte van deze biografie over Hilda Verwey-Jonker te lezen, zoek ik op Google naar Marie Anne Tellegen en heb ik behoefte de autobiografie van Hilda Verwey-Jonker Er moet een vrouw in uit 1988 te herlezen. En de inhoud te verbinden met mijn artikel uit 1986 en doctoraalscriptie uit 1985 over de 'oudste emancipatievereniging' de Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap 1949-1967 en met ´Vrouwen mogen niet vechten´ uit de biografie van Margit van der Steen. Deze inhoud en verbinding wil ik in 'n ander blog gaan beschrijven.
Tenslotte een treffende passage over Marie Anne Tellegen. "Door toedoen van Tellegen werd het devies 'Er moet een vrouw in' nogal eens tot uitvoering gebracht, zoals bijvoorbeeld in de afvaardiging naar de eerste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties." Deze digitale biografie is geschreven door de biografe van Aletta Jacobs: historica Mineke Bosch :-) 
Hilda Verwey-Jonker vroeg voor haar tachtigste verjaardag als cadeau 'n bijdrage voor het Marieanne Tellegenfonds (p. 423) en stelde het prijzengeld voor de Aletta Jacobsprijs beschikbaar voor het schrijven van een biografie over Marie Anne Tellegen (of over Liesbeth Ribbius Peletier). Dus Marie Anne was volgens mij 'n heel groot voorbeeld voor Hilda!

Meer lezen over activiteiten bij VN, Vrouwenbelangen en SER
1. blog Hilda Verwey-Jonker bij CSW in New York en Vrouwenbelangen: vrouwen in de politiek
http://angermaneuropa.blogspot.nl/2011_05_01_archive.html
2. blog 'Een insluipster in de SER': Hilda Verwey-Jonker http://angermaneuropa.blogspot.nl/2011_06_01_archive.htmldinsdag 17 juni 2014

Internet of Customers Salesforce1 WorldTour Amsterdam 2014.05.27

Salesforce.com started in 1999 and I discovered the cloud computing company in 2013. Attending salesforce 1 WorldTour was an inspiring experience!

Personal report

Focus of salesforce 1 WorldTour are the more digitally savvy customers -:) 
My 3 key words as a feedback from Amsterdam: Internet of Customers replaces Internet of Things; Salesforce Foundation is an opportunity; Dutch fund Mama Cash is using its licenses.

Internet of Customers 
Salesforce.com is 'the world's largest provider of customer relationship management (CRM) software' . Two of their 'local' customers are KLM (service and engage customers through social media) and Philips Healthcare (service to employees). 

Salesforce Foundation 
is integrated philantrophy: 'leverage salesforce.com's people, technology and resources to improve communities around the world'. Since the start in 1999, there have been a focus on social good combining time, free licenses and grants. Every year, each employee is entitled to 6 days of paid time-off for volunteer projects of their choice. The 1/1/1 model is a giving back model to communities. Employees of Salesforce.com have giving 620,000+ service hours to 22,000+ Nonprofit & Higher Education Organizations.  


Mama Cash
Since more than 20 years I donate money and time to Mama Cash, an international women's fund based in Amsterdam. I attended a breakout session in which Mama Cash (she changes the world) told how she accelarates fundraising and grantmaking with Salesforce.com technology. 

Nice to do and share

My own selfie with Google Glass  
Google is one of my favorite services - Search, Gmail, Blog, Chrome, Play. Selfie with Google Glass made by crmwaypoint.com the recognized market leader with regard to Salesforce.com in Benelux. 

ObamaforAmerica2012 
I'm a political activist using the internet in elections since 1997 and a digital campaigner using Twitter since 2010. Writing this blog I discovered a best practice - how Obama for America succeeded with Salesforce.com YouTube.
dinsdag 20 mei 2014

Europese Vrouwenbelangen M/V 50/50 - Stem op een vrouw! #EP1989, #EP1994 en #EP2014

Het doel van de Aktie M/V 50/50 van Vrouwenbelangen in 1994: 1 op de 3 = 35% van de Europarlementariërs is vrouw, is in 2009 bereikt! De Vereniging voor Vrouwenbelangen werkte in 1993 samen met de Europese Vrouwen Lobby en het EG-netwerk 'Vrouwen en de besluitvorming'.  

Europese Vrouwenbelangen uit 1989
Aanleiding voor het nummer 'Europese Vrouwenbelangen' uit 1989 zijn de verkiezingen op 15 juni voor het Europese Parlement. Het belang van de Europese Gemeenschap blijkt duidelijk uit de EG-richtlijnen gelijke behandeling. Het percentage vrouwen in het Europese Parlement was door de verkiezingen in 1984 17% en bleef daarmee sinds de eerste verkiezingen voor het EP in 1979 steeds onder de 20%! 

Behartiging van vrouwenbelangen in het Europese Parlement vindt vooral plaats vanuit de Commissie Rechten van de Vrouw. Een drietal Nederlandse leden van die commissie, Hedy d' Ancona (PvdA), Hanja Maij-Weggen (CDA) en Jessica Larive (VVD) beantwoordden een aantal vragen. 


Enkele - ook nu nog - actuele en boeiende quotes
Hedy d' Ancona "De Gelijke Behandelings richtlijnen voor vrouwen... fungeerden en fungeren vaak als stok achter de deur en ze bieden vrouwen de mogelijkheid om zich op die wetgeving te beroepen. Maar dat dit laatste helaas nogal vaak nodig is, komt omdat op nationaal niveau de politieke wil voor de daadwerkelijke uitvoering van die Europese richtlijnen nogal eens ontbreekt." 
Hanja Maij-Weggen "De praktijk wijst uit dat er vrijwel altijd opwaarts wordt geharmoniseerd dat wil zeggen dat EG-lidstaten die een minder goede wet- en regelgeving kennen zich aanpassen aan een betere en gunstiger wetgeving op Europees niveau. Het is bekend dat ons land nog altijd een achterstand heeft op het gebied van de positie van de vrouw (onderwijs, arbeidsparticipatie ..."
Jessica Larive "Mijn ideaal is te komen tot geïntegreerd Europees beleid: alle maatregelen automatisch toetsen op de gevolgen voor vrouwen. Maar zover zijn we nog lang niet. ... Samenwerken in vrouwennetwerken als 'Vrouwenbelangen' en zorgen dat je geluid en je artikelen ook elders worden gehoord en gelezen."

Zowel Hedy d' Ancona als Hanja Maij-Weggen zijn oud-ministers!

Vrouwelijke politici hebben uw stem net als in 1989 en 1994 hard nodig! 

Noot
- Europese Vrouwenbelangen mei/juni 1989 is financieel mede mogelijk gemaakt door de Commissie van de Europese Gemeenschappen, Bureau in Nederland.
In 1989 is Arina Angerman Eindredacteur en in 1994 is zij Coördinator Aktie M/V 50/50 van Vrouwenbelangen.

donderdag 15 mei 2014

I vote for a woman. Why? EWL's call for a strong commitment to gender equality - #EP2014

The European Women's Lobby, the largest umbrella organisation of women's associations in the European Union (EU), is working to promote women's rights and equality between women and men, and representing a total of more than 2000 organisations. (Note 1) The EWL calls for a strong commitment to gender equality in the European Parliament elections 2014. Gender equality is an essential part of democracy, social justice and human rights. 

Why is it important to vote? 
The European Union is a key player in terms of democracy and social change. By voting at the European elections, YOU decide who represents you in the European Parliament. The candidates you chose are your supporters for the next five years. 
The EU supports gender equality through legislative acts and support to national developments. European laws or directives call for equal treatment on the basis of sex and include equal pay for equal work. The Women's Rights and Gender Equality Committee of the European Parliament plays a key role by sending out strong messages which determine policies in Europe.

The International Alliance of Women (an international organization promoting the human rights of women and girls around the world) is a member of the EWL and is represented in the Executive Board by the president of IAW, Joanna Manganara from Greece. 
As an active member of IAW I want to endorse and share five points of the EWL Manifesto EP elections 2014 'Act now for her future, commit to gender equality!' 

1. A comprehensive framework to achieve gender equality
Adopt and implement the EU Strategy for Equality between women and men 2015-2020. 
Such strategy is key to guarantee that the European Union sees the goal of equality between women and men as a core objective of its work.

2. Sustainable funding for gender equality
Guarantee adequate EU funding for programmes, policies and actions on women's rights and gender equality.
Budgets mirror political priorities. The EWL is also calling for gender budgeting to be incorporated at all levels, which consists in applying assessments of budgets, incorporating a gender perspective al all levels of the budgetary process (design, implementation, monitoring and evaluation).

3. Credible EU policies on gender equality at international level
Ensure consistency between EU internal and external policies, including at UN level and in the post-2015 development framework. 
And 2015 will see the 20th anniversary of the Platform for Action - Beijing+20. The PfA is an agenda for women's empowerment and delivers strong commitment to realise gender equality and promote women's rights. The review of progress on implementing this human rights instrument will be conducted at national and regional levels.

4. Women's economic independence, the key to all freedoms
Combat women's poverty, including in-work poverty, and put an end to the gender pay and pensions gaps. Statistics show that women on average continue to earn 16% less than men within the EU. In figures, women's employment rate - 63% - is nowhere close to the EU target of 75%.
The austerity measures, which have been introduced as result of the financial cricis, have undermined years of progress towards women's integration in the labour market: a she-(re)cession. Animated EWL video-clip on the impact of austerity measures on women in Europe https://www.youtube.com/watch?v=euIp9VdKzFk

5. A Europe free from violence against women
Establish 2016 as the EU Year to End violence against women, with substantial resources to raise awareness and support actions at all levels.
The results of the Fundamental Rights Agency (FRA) European wide survey on violence against women based on interviews with 42,000 women published in March 2014 show the wide and extremely high prevalence of violence against women: one in three women has experienced physical and/or sexual violence since the age of 15. Violence against women is far too high everywhere in Europe: urgent change is needed.50/50 Campaign: No modern European democracy without gender equality of EWL
50F/50M I vote for a woman / female candidate
I'm joining the 50/50 campaign 'No Modern European Democracy without Gender Equality'. Only 35% of members of European Parliament and just 24% of members of National Parliaments are women. And only three out of 14 European Parliament Vice Presidents are women: Neelie Kroes, Viviane Reding and Catherine Ashton. I vote for a woman and for gender equality! Do YOU?

Note 1
This blog is a summary and is using agreed upon words from Manifesto, flyers and the website of the European Women's Lobby.

dinsdag 22 april 2014

Social Media 4 Boomers Advies: een leven lang leren - e-skills!


Als startende ondernemer wil je graag weten hoeveel Boomers Social Media gebruiken en hoeveel Boomers er zijn in de Metropoolregio Amsterdam. Wat is ambitie 4 Boomers met een leven lang leren van e-skills?

Hoeveel Boomers gebruiken er Social Media?
Volgens de door Danny Oosterveer op Marketingfacts gepresenteerde cijfers in maart 2014 ''zijn er 9 miljoen geregistreerde Facebook-accounts'' in Nederland. Daarmee is Facebook veruit het meest populair! In het algemeen stuurt 60% van de gebruikers op Twitter zelf tweets en leest 40% alleen tweets. Op 1,3 miljoen geregistreerde Twitter accounts wordt er in Nederland maandelijks actief getweet. 24% van de gebruikers op Twitter zijn tussen de 40-64 jaar. 10% van hen twittert dagelijks. Opvallend is dat de mannelijke twitteraars van 40+ actiever zijn dan de vrouwelijke. LinkedIn heeft 4,5 miljoen gebruikers in Nederland en 3,2 miljoen Nederlanders bezoekt maandelijks Google+. NB. Alleen van twitteraars worden er door Danny cijfers over social media gebruik door Boomers beschreven.  

Hoeveel Boomers zijn er in de Metropoolregio Amsterdam?
De Metropoolregio Amsterdam in de provincies Noord-Holland en Flevoland telt begin 2013 zo'n 2,4 miljoen inwoners en behoort daarmee tot de top 5 van economisch sterke regio's van Europa. Volgens de cijfers van O + S Amsterdam zijn er in dit informele samenwerkingsverband van 36 gemeenten per 1 januari 2013 ruim 450.000 mensen tussen de 50-64 jaar oud. Hiervan wonen er bijna 140.000 in Amsterdam en daarvan is een ruime meerderheid - bijna 80.000 - ongehuwd (incl. gescheiden en weduwstaat).  

Wat is ambitie? Een leven lang leren!
voor Boomers die social media (willen) gebruiken op laptops, tablets en smartphones voor maatschappelijke betrokkenheid, tijd en geld geven aan goede doelen en persoonlijke preventie als leefstijl. En daarbij het besturingssysteem Android van Google gebruiken voor informatie zoeken, communicatie en apps!
Ik herken mijn ambitie het beste in 4 typeringen van Boomers in blogs op Route 50Plus 
1. neemt de tijd;
2. heeft interesse in feiten;
3. is zeer individualistisch;
4. stelt maatschappelijke betrokkenheid boven eigenbelang.
Herkent u ze ook?

Welk thema kiest u: gelijke rechten, politiek, fondsen of preventie?
Als social entrepreneur wil ik me graag bezig houden met thema's die mensen verbinden en voor Boomers V/M meerwaarde hebben. Voor mijzelf zijn dat een leven lang leren, gelijke rechten M/V, politiek, goede doelen en preventie. 
De verwachting is dat Boomers in 2014 en masse online gaan via smartphone en tablet. Er liggen prachtige kansen voor Boomers die 
- zichtbaar willen zijn als maatschappelijk betrokken burger of bestuurder;
- geld doneren en tijd geven aan goede doelen - ANBI's;
- werken aan persoonlijke preventie als leefstijl - online zelfmanagement

Een leven lang leren - e-skills 
Er zijn vele Boomers die de stap van internetten en mailen naar berichten plaatsen en delen via Social Media nog kunnen zetten. Een volgende stap die gaat van nu nog denken naar straks gaan doen! Advies 4 Boomers over hoe Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+ makkelijk te gebruiken voor uw of jouw thema of positie is mijn dienst. 
Wil je je social media vaardigheden verbeteren om geld te blijven verdienen en goede doelen te blijven helpen? Hoe kan ik je daarbij helpen? Door blog te schrijven, 1op1 advies te geven of workshop samen van elkaar leren te faciliteren of ...

Meer feiten over Boomers in andere blogs
1. Een leven lang leren en Rock on in 'de derde leeftijd v/m' Tijdschrift voor Genderstudies.
In de EU besteden vrouwen 8 uur en mannen 9 uur tussen de 55-64 jaar op jaarbasis aan niet-regulier werkgerelateerd onderwijs in 2008.
2. Social Media voor Boomers op Vakdag Fondsenwerving gemist?
Medio 2013 maken Boomers een kwart uit van de totale groep gebruikers op LinkedIn, Facebook en Twitter.
3. Persoonlijke preventie als leefstijl: verminderen overgewicht.
Zelfmanagement: elke dag beweeg activiteiten op de online community van Virtuagym invoeren is erg leuk om te doen!

vrijdag 28 maart 2014

Tulip Cathay, Year of the Horse and blogger: connecting China with Amsterdam 2014-1995
Tulip ''Cathay'' is the old name of China in Holland and is meaning ''prosperous country''.
First lady Peng Liyuan of China blesses a new type of tulip
in the presence of President Xi Jinping, King Willem-Alexander and Queen Maxima in: China Daily March 24,2014


The famous Dutch artist Rembrandt is born in Year of the Horse President Barack Obama in front of Rembrandt's painting The Night Watch (De Nachtwacht) at The Rijksmuseum with Wim Pijbes, Director, and Mark Rutte Prime Minister in: de Volkskrant 25 maart 2014

The spirit of the Horse is energetic, bright, warm-hearted and able. ''People born in Year of the Horse have ingenious communicating techniques (strength) ... and are independent (weakness)
In 1995 I participated in the NGO Forum in Huairou during the United Nations 4th World's Women Conference in Beijing. Before this inspiring event I travelled by train from Beijing to Xian where I bought this horse stamp. In Huairou I started sending emails (blogger), learned how to use the world wide web (Internet): developing digital skills.  

vrijdag 28 februari 2014

Social Media 4 Boomers Acties: LinkedIn 2009; Twitter 2010 en e-skills

Sinds 2009 ben ik op zoek naar nieuwe kansen om geld te verdienen. Mijn gebruik van Social Media betekende toen het aantal met mij verbonden personen (connections) op LinkedIn uitbreiden en leren twitteren als @ArinaNoel

2009 - LinkedIn
Ik schreef over online netwerken LinkedIn & Twitter twee blogs in het Forum op Ketens & Netwerken (Platform over samenwerken en kennisdelen met ICT). De bijdragen over web seminar 'Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken' door netwerkexpert Jan Vermeiren, en de 'leren door te doen' workshop 'Profileer jezelf met Twitter en LinkedIn' door Jeanet Bathoorn tijdens Women on the Web (#WoWW2009) zijn nu bijna 22.000x gelezen. In juni 2009 waren er 1.3 miljoen mensen op LinkedIn in NL. De vijf reacties op het Forum gaan over 't gebruik van (leuke) groepen of status update op LinkedIn. 

2010 - Twitter
In 2010 blijf ik mijn connections op LinkedIn uitbreiden, reageer ik 1x per maand in groepen en schrijf ik tweewekelijks een update. Online kennis en informatie delen doe ik vooral op Twitter en gebruik daarbij de tips van @JeanetBathoorn 'wees persoonlijk' en 'geef veel weg'.  Elke dag 'n aantal tweets lezen en sturen is erg leuk om te doen. Ik word er gelukkig van en heb contact met gelijkgestemden. De grootste toegevoegde waarde is het in tweets en volgers kunnen verbinden van de verschillende netwerken uit mijn leven: vrouwengeschiedenis, politieke participatie, internet, kennisnetwerken en social media. Dankzij Twitter legde student Adilca Rodrigues in maart met mij contact voor een interview als redacteur van Tipje van de Sluier vrouwengeschiedenis in nederland uit 1984.

Resultaat Acties
Wat zijn mijn belangrijkste resultaten van acties op LinkedIn en Twitter?
- zorgde ervoor dat ik net als bij Internet bij de eerste 20% actieve vrouwen ben op LinkedIn en Twitter;
- schreef een bijdrage (pagina 140/1) over mijn ervaring met LinkedIn en Twitter voor het eerste Get Social boek van Jeanet Bathoorn. "De tweets van en naar de mensen die ik volg, geven me informatie over innovatieve ontwikkelingen!" 

EU en 'enhancing e-skills' van vrouwen
Mijn inhoudelijke focus als hoogopgeleide 55-plusser voor inspirerende kansen op werkzaamheden formuleer ik als: Europa, Digitale Samenleving en vrouwen. "Een thema voor eigen activiteiten, kennis delen en netwerken verbinden biedt Digitale Agenda van Eurocommissaris Neelie Kroes. Immers miljoenen vrouwen maken door een gebrek aan computervaardigheden geen gebruik van online sociale netwerken en digitale dienstverlening. Een urgent maatschappelijk probleem zeker in relatie tot de gewenste hogere arbeidsparticipatie van vrouwen onder andere als ondernemer." bron sollicitatiebrief maart 2010 
Ik formuleer in juni als ambitie me bezig te (gaan) houden met gelijke participatie en kansen M/V in de digitale samenleving. Neelie Kroes heeft het over 150 miljoen 'digitale maagden' in de EU en Kroonprins Willem-Alexander heeft 't in zijn toespraak 'Van digibeet naar digibeter' over 3 miljoen digibeten in NL. Op dat moment zijn er (nog) geen projecten gericht op 'enhancing e-skills' van specifieke groepen vrouwen (laagopgeleide oudere of langdurig werkeloze) bij 't toenmalige programma Digivaardig & Digibewust. 

Kortom, 
ik wil werk doen dat ertoe doet, dat innovatief is en met reizen, politiek, internet en vrouwen te maken heeft. Voor mij zijn 'digibeten' op dat moment vooral vrouwen (en mannen) die onvoldoende social media e-skills hebben. Sinds mei 2009 ben ik tijdens het offline netwerken het starten als zelfstandige aan het verkennen. Mijn sterke rollen zijn die van een expert die denkt en doet, die mensen uit verschillende generaties verbindt, en die online informatie en kennis deelt. Als offline en online netwerker ben ik een authentieke en enthousiaste verschijning.

Noot
Verhoogde door gedrag systematisch mijn online zichtbaarheid: LinkedIn aantal relaties groeide naar ? ; verstuurde ? tweets en kreeg followers ? op Twitter (oeps ... blijk ik pas sinds 2012 maandelijks bij te houden)