vrijdag 8 maart 2019

Blijf economisch zelfstandig #SocialMedia

Op Internationale Vrouwen Dag (International Women's Day) 2019 publiceer ik een blog over mijn grootste ambitie, passie en over heldinnen.

1. A. ambitie Blijf economisch zelfstandig 
Na Atheneum A op een ongedeeld VWO besloot ik aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) te gaan studeren omdat ik dan korter hoefde te werken tot mijn AOW op 65-jarige leeftijd. Nu ga ik nog 2.5 jaar 'werken' tot mijn AOW. Wie had dat gedacht toen ik 18 jaar oud was en de eerste keer voor de Tweede Kamer mocht stemmen? Ik in ieder geval niet!
Hoe belangrijk mijn eigen economische zelfstandigheid is, realiseer ik me tijdens het onbetaald samenwerken met andere vouwen in de werkgroep 1990 van het Breed Platform voor Economische Zelfstandigheid. Het is de tijd van de slogan 'Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid'

In 2015 publiceer ik een blog over de betekenis van feminisme en economische zelfstandigheid in mijn eigen leven. Economisch zelfstandig worden en blijven is al decennia mijn persoonlijke ambitie. Het vergroten van de economische zelfstandigheid van vrouwen is sinds 1995 een speerpunt van het nationale emancipatiebeleid. 
Eind 2018 blijkt uit de Emancipatiemonitor dat ruim 60% van de vrouwen economisch zelfstandig is. Dit percentage verschilt positief voor vrouwen met een Nederlandse achtergrond en voor vrouwen tot 34 jaar en negatief voor vrouwen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Ik ben een grote fan van WOMEN Inc die zich inzet om de financiële positie van alle vrouwen te versterken.  
In maart 2019 bestaat mijn inkomen om te wonen, te werken en te leven uit drie bronnen: 1. persoonlijk pensioen (gebaseerd op grote deeltijdbanen), 2. ondernemer / ZZP'er (Social Media 4 Boomers) en 3. passief inkomen (sparen en investeren). Daarmee behoor ik gelukkig niet tot de groep van werkende armen. (Norm in 2014 voor een alleenstaande is 1063 Euro per maand.)  

2. B. passie Boomers 4 Social Media
In 1995 werd ik rond de VN-Wereldvrouwenconferentie '95 erg enthousiast over Internet en vooral over de mogelijkheden die het vrouwenorganisaties en hun activiteiten bood. Ik schreef begin 1996 als redacteur Vrouwenbelangen de bijdrage 'Het nut van het Net voor vrouwen en hun organisaties uitgelegd aan digibeten'. Op dat moment participeren in Nederland ongeveer 15 procent vrouwen op het Internet. 
In blog 'Van D@t@d@me tot een leven lang leren van eSkills' uit 2016 kijk ik terug op 1996 https://angermaneuropa.blogspot.com/2016/03/van-datadame-tot-een-leven-lang-leren.html. Als ambassadeur stimuleer ik dat ICT werkgevers meer de kansen van vrouwen - 55+ met ervaring in communicatie en content  - gaan gebruiken. https://angermaneuropa.blogspot.com/2015/11/meer-vrouwen-in-ict-betekent-4xc-kansen.html Dit is een urgent op te lossen maatschappelijk probleem: samen met elkaar gelijke participatie van vrouwen en mannen in de praktijk van de digitale samenleving te realiseren. 

Ook in 2019 doe ik - net als eerder in 2018 en 2017 - mee aan het grootste trendonderzoek naar het gebruik van sociale media zoals Facebook, LinkedIn of Twitter. In dat onderzoek behoren mijn (potentiële) klanten en ikzelf tot de groep 40-64 jarigen. (Noot 1) 

Op basis van de ontvangen resultaten van het social media onderzoek 2019 van Newcom Research & Consultancy https://www.newcom.nl/socialmedia2019 het volgende: 
- "Social Media zijn niet meer weg te denken uit het media landschap en staan volop in de belangstelling.
- De steekproef van 7.012 respondenten vormt een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder.
Facebook heeft nog altijd meer dan 10 miljoen gebruikers in Nederland. Instagram zit ongeveer op de helft daarvan.''

Op LinkedIn zitten 4,6 miljoen gebruikers, op Twitter 2,5 miljoen, op Instagram 4,9 miljoen en op Facebook 10,1 miljoen. Het dagelijks gebruik in aantallen gebruikers van LinkedIn is 611.00 (+19%), Twitter 908.000 (-10%), Instagram 2.7 miljoen (+26%) en Facebook 6,8 miljoen (-10%). 
Het dagelijks gebruik van Facebook in de groep 40-64 jarigen is 52% en van Instagram 10%. In vergelijking met 2016 is dat +1% voor Facebook en +7% voor Instagram. Naar leeftijd in de groep 65-79 jaar is het dagelijks gebruik van Facebook 43% en Instagram 5%. Kortom Instagram groeit ... Vandaar dat ik sinds januari 2019 een account arina_angerman op Instagram heb.

3. C. Celebrate #heldinnen en rolmodellen
Elke generatie heeft eigen rolmodellen en heldinnen. Mijn rolmodellen en heldinnen zijn Madonna, Neelie Kroes en Aletta Jacobs. 
Madonna, Queen of Pop, komt voor in een blog uit 2013 over Rock On in de 'derde leeftijd' https://angermaneuropa.blogspot.com/2013/08/een-leven-lang-leren-en-rock-on-in-de.htmlen Madonna is voor mij een 'vitale Boomer' die een leven lang nieuwe vaardigheden leert.
In het blog 'Wat is het geheim van NEELIE Kroes' succes?' uit 2014 reflecteer ik op Neelie Kroes als rolmodel voor verschillende generaties vrouwen, jonge vrouwen (digital natives) en bovenal voor politica's. In 2010 ontving Neelie Kroes de Aletta Jacobsprijs en daarmee is zij ook verbonden met het rolmodel dat ik pas in de jaren 90 van de vorige eeuw leerde kennen tijdens mijn werkzaamheden voor de Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap. Een aantal jaren geleden ontdekte ik dat Aletta Jacobs op 8 maart 1879 in Groningen promoveerde. Voor mij is zij als vrouw een heldin en rolmodel. De vrouw die met haar actie in 1883 in Amsterdam de decennialange strijd voor het vrouwenkiesrecht startte!

Voor velen is Amma Asante ook een heldin en een rolmodel. Ik stemde op Amma toen zij in de jaren 90 kandidaat was voor de gemeenteraad in Amsterdam. Ik leerde haar later binnen de PvdA persoonlijk kennen en volg de mooie stappen in haar leven nu op LinkedIn, Facebook en Twitter. Ontdek tijdens het schrijven van dit blog dat wij beiden sinds november 2009 een profiel op Twitter hebben!
Anno 2019 is Devika Partiman, initiatiefnemer van Stem Op Een Vrouw, voor velen een rolmodel en heldin. Ik vind het ontzettend knap hoe zij met haar team door het gebruik van open data en tips hoe slimmer te stemmen op een vrouw zorgde voor heel veel meer gerichte voorkeurstemmen op vrouwen en gekozen vrouwen bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 en voor de gemeenteraden in 2018. 

Gelukkig kan ik dit blog #internationalevrouwendag met #heldinnen en A. is van Ambitie, B. is van Boomers en C. is van Celebrate ontwikkelen in de prachtige en vrije stad Amsterdam waar ik zoveel van hou. De hoofdstad van Nederland waar ik sinds 1985 woon en van waaruit ik betaald en onbetaald werk aan mijn maatschappelijke missie. Sinds 2016 als bewuste sociaal ondernemer Social Media 4 Boomers. Ik help 55Plus ZP'ers zichtbaar en vindbaar te zijn. 

Eerdere 8 maart blogs
1. 'Doe jij mee met Stem Op Een Vrouw Aletta Actie in 2017' https://angermaneuropa.blogspot.com/2017/03/doe-jij-mee-op-153-met.html
2. 'Van Datadame tot een leven lang leren van #eSkills' in 2016 https://angermaneuropa.blogspot.com/2016/03/van-datadame-tot-een-leven-lang-leren.html
3. Do World Wide Women connect and share at social media? in 2015

Noot 1. 
In 2018 is het aantal gebruikers niet geanalyseerd in V vrouwen of M mannen. Terwijl van mijn meer dan 1000 volgers op Twitter er in maart 2019 70% V en 30% M zijn! En de miljoenen social media gebruikers zijn in het onderzoek niet geanalyseerd naar professie (ondernemer) of opleiding (HBO / WO).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten